Інноваційна діяльність

Патенти, авторські свідоцтва, ліцензії

Участь у виставках

Участь у конкурсах

 1. Науковцями НДІ ТК проводиться наступна інноваційна діяльність:
 2.  
 3. - Проводиться пошук замовників/інвесторів в рамках інноваційного середовища Науковий парк „Київська політехніка”.
 4.  
 5. - Приймається участь у Фестивалях/конкурсах інноваційних проектів «Sikorsky Challenge» (подаються стартап-проекти) та ін.
 6.  
 7. -  Ведеться співпраця з Київською міською державною адміністрацією, в т.ч. через Громадський бюджет, з облдержадміністраціями,  міністерствами та відомствами.
 8.  
 9. - Виконануються проекти створення інноваційної продукції для потреб оборони і безпеки держави.
 10.  
 11. -  Проводиться діяльність щодо комерціалізації та впровадження результатів розробок.
 12.  

   - Укладаються ліцензійні договори, отримануються охоронні документи (патенти на винаходи, патенти на   користні моделі, свідоцтва про реєстрацію авторського права.

Опис інноваційної діяльності за роками.