Науково-Технічна Рада

Науково-Технічна Рада Науково-дослідного інституту телекомунікацій

Науково-технічна рада Науково-дослідного інституту телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського є дорадчим органом науково-дослідної частини КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань організації та проведення наукової діяльності, інтеграції її з освітньою діяльністю та впровадження інноваційної діяльності.

У своїй діяльності Науково-технічна рада керується Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, відповідним законодавством України для наукових установ та вищих навчальних закладів, наказами Міністерства освіти і науки, наказами ректора університету.

Основні завдання Науково-технічної ради:
- визначення основних напрямків наукової роботи;
- координація та інтеграція наукової роботи;
- розгляд результатів наукової роботи, в тому числі затвердження квартальних та річних звітів з наукової роботи;
- координація конкурсного відбору, контролю за виконанням та впровадженням результатів науково-дослідних робіт бюджетного, госпдоговірного, міжнародного та ініціативного напрямків;
- розгляд інших питань, що стосуються наукової діяльності;
- до науково-технічної ради входять провідні науковціі НДІ та керівники науково-дослідних робіт.

Очолює науково-технічну раду науковий керівник підрозділу академік НАНУ, д.т.н.,проф. Ільченко Михайло Юхимович.

Склад Науково-технічної ради:
У зв'язку зі змінами у кадровому складі наукових працівників Науково-дослідного інституту телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського, склад Науково-технічної ради оновлюється відповідним  наказом КПІ ім. Ігоря Сікорського за підписом Першого проректора університету.

Протоколи засідань НТР НДІ ТК:

Рік Протокол №, дата
2022 рік №1-т від 22.02.2022 №1 від 28.03.2022 №2 від 28.06.2022 №3 від 25.08.2022          
2021 рік №1 від 30.03.2021 №2 т від 14.04.2021 №3 від 30.06.2021 №4 від 30.09.2021 №5т від 22.11.2021 №6 від 30.11.2021 №7 від 15.12.2021    
2020 рік №1/0 від 30.03.2020 №1 від 08.04.2020 №2 від 24.06.2020 №3т від 31.07.2020 №4 від 29.09.2020 №5 від  17_11_2020 №6 від  30.11.2020 №7 від  18.12.2020  
2019 рік №1 від 27.03.2019  №2 від 26.06.2019 №3 від 30.09.2019 №4т від 18.10.2019  №5т від 29.11.2019 №6 від 10.12.2019      
2018 рік №1т від 27.02.2018  №2 від 28.03.2018  №3т від 29.05.2018  №4т від 18.06.2018  №5 від 26.06.2018  №6т від 10.09.2018 №7 від 26.09.2018   №8т від 27.11.2018  №9 від 10.12.2018 
  №10з від 26.11.2018  №10т від 17.12.2018              
2017 рік №1 від 24.02.2017 №1/2 від 15.03.2017  №2 від 29.03.2017  №3 від 04.05.2017  №4 від 26.06.2017 №5 від 27.09.2017  №6 від  29.11.2017  №7 від  08.12.2017  №8т від  15.12.2017