Підвищення кваліфікації для співробітників КРРТ

Підвищення кваліфікації фахівців Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення зд​ійснюється за двома напрямками:

1. Технології передавання даних по каналах зв’язку.

Програма „Технології передавання даних по каналах зв’язку”

Мета курсу:

Метою курсу є вивчення сучасних методів ущільнення та модуляції, принципів побудови мереж на основі сучасних технологій: Ethernet, SDH, Ethernet-over-PDH, Ethernet-over-SDH, Metro Ethernet, MPLS, технологій спектрального ущільнення DWDM, CWDM, технологій радіо доступу Wi-Fi, Wi-Max, LTE, методів побудови радіомовних супутникових мереж на базі стандарту DVB-S2, особливості побудови VSAT мереж на базі стандартів DVB-RCS/ DVB-RCS2.

Основні завдання:

- проаналізувати напрямки розвитку телекомунікаційних технологій сучасних мереж;

- визначити місце і роль різноманітних технологій в архітектурі мереж Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;

- оцінити можливі шляхи підвищення ефективності мереж КРРТ;

- проаналізувати напрямки конвергенції мобільних і стаціонарних мереж;

- ознайомитися з методикою планування і розрахунку параметрів РРЛ.

Категорії слухачів:

Навчальна програма „Технології передавання даних по каналах зв’язку” призначена для підвищення кваліфікації керівників та інженерів структурних підрозділів Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, які відповідають за планування і розвиток мереж доставки контенту споживачам послуг, а також організацію процесів обслуговування і експлуатації обладнання.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Знання загальних принципів побудови телекомунікаційних мереж. Елементарні навички роботи на комп’ютері.

2. Початкова підготовка системних адміністраторів і фахівців IТ підрозділів з обслуговування та експлуатації обладнання IР-мереж.

Програма „Початкова підготовка системних адміністраторів і фахівців IТ підрозділів з обслуговування та експлуатації обладнання IР-мереж”

Мета курсу:

Метою курсу є вивчення принципів побудови IP-мереж, протоколів прикладного, транспортного і мережевого рівнів, принципів побудови локальних мереж, використання VLAN в мережах Ethernet, маршрутизація між VLAN за допомогою комутаторів 3-го рівня, забезпечення резервних з’єднань з використанням протоколу STP, різновиди STP, принципи побудови VPN з використанням протоколів IPsec site-to-site, PPPoE, Easy VPN, порядку налаштування віртуальних мереж, комутаторів і маршрутизаторів.

Основні завдання:

- визначити роль, місце і принципи налаштування протоколів прикладного, транспортного і мережевого рівнів в архітектурі мереж Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;

- визначити місце і роль різноманітних технологій в архітектурі мереж Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;

- принципи організації маршрутизації між VLAN за допомогою комутаторів 3-го рівня;

- проаналізувати принципи побудови VPN з використанням протоколів IPsec site-to-site, PPPoE, Easy VPN;

- отримати навички налаштування комутаторів, маршрутизаторів і віртуальних мереж.

Категорії слухачів:

Навчальна програма призначена для початкової підготовки системних адміністраторів і фахівців IТ підрозділів з обслуговування та експлуатації обладнання IР-мереж.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Знання загальних принципів побудови та функціонування маршрутизаторів і комутаторів пакетних мереж та основних протоколів стеку TCP/IP. Елементарні навички роботи на комп’ютері.

Навчальний процес здійснюють штатні професори, доценти і викладачі ІTС ТУУ „КПІ” ім.Сікорського та інших ВНЗ м. Києва, висококваліфіковані спеціалісти, які мають практичний досвід в налаштуванні та експлуатації мереж передавання даних. Після закінчення навчання слухачі, які пройшли навчання та успішно склали залік, отримують свідоцтво загально державного зразка про підвищення кваліфікації.