Захисти дисертацій

​Рік

Тип дисертації​

Захистив (-ла)​

     
​2021

Кандидатська 

Кравчук І.М.

"Правове регулювання надання адміністративних послуг за допомогою інтернет-технологій" за спеціальністю 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право". Захист відбувся 8 липня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.501.01 в Державній науковій установі "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України" 

​2021

Кандидатська 

Романюк В.А.
" Методи збору даних з безпроводових сенсорних мереж телекомунікаційними аероплатформами" за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, науковий керівник проф. д.т.н. Лисенко О.І., захищена 27 квітня 2021 року.

​2021

 

 

​2021

 

Кандидатська 

 

 

Кандидатська 

 

Новіков В.І.

“Метод підвищення пропускної здатності мобільних безпроводових сенсорних мереж на основі використання телекомунікаційних аероплатформ” , науковий керівник проф. д.т.н. Лисенко О.І., захищена 22 березня 2021 року. 

 

Авдєєнко Г.Л.

"Методи просторової обробки сигналів в радіотехнічних системах при прийманні електромагнітних хвиль зі сферичними фазовими фронтами" за спеціальністю05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи, науковий керівник проф. к.т.н. Якорнов Є.А., захищена 22 березня 2021 року. 

​2020

 

 

​​Докторська​

 

 

Мошинська А.В.

“Стратегії передачі інформації в мультисервісних телекомунікаційних системах”
за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, науковий консультант д.т.н., проф. Уривський Л.О., 21 вересня 2020 року. 

​2019

 

 

​​​​Кандидатська 

 

 

Суліма С.В. 

«Методи реконфігурації обчислювальних ресурсів базової мережі на основі тхнології віртуалізації», за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, науковий керівник к.т.н., с.н.с. Скулиш М.А., захищена 20 травня 2019 року.  

​2019

 

 

 

​​Докторська

 

 

 

Скулиш М.А. 

«Моделі та методи керування обслуговуванням гібридних сервісів в телекомунікаційному середовищі з використанням хмарних ресурсів», за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, науковий консультант д.т.н., проф. Глоба Л.С., 18 лютого 2019 року.  

​2018

 

 

 

​​​Кандидатська 

 

 

 

Пєшкін А.М.

«Формування сигнально-кодових конструкцій на основі кодів, забезпечуючих максимальне наближення до границі Шеннона», за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, науковий керівник проф. д.т.н. Уривський Л.О., захищена 19 березня 2018 року. 

​2018

 

 

 

​​Кандидатська

 

 

 

Маньківський  В.Б.
«Методи  оцінки  якості  обслуговування  і  пропускної  здатності   тунельованої   мережі   MPLS   при  обслуговуванні голосових  повідомлень», за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, науковий керівник проф. д.т.н. Романов О.І., захищена 22 січня 2018 року. 

 

​2016

 

​​Кандидатська 

Підгурська Т.В.
«Двосмугові фільтри на діелектричних резонаторах з вищими типами коливань», за спеціальністю 05.12.13 – «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій», науковий керівник д.т.н., проф. Трубін О.О., захищена 16 травня 2016 року. 

 

​2016

 

Кандидатська 

​Штогріна О.С.
"Інформаційна технологія створення та використання баз нечітких знань із застосуванням метаграфів", за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології», науковий керівник к.т.н., с.н.с. Терновой М.Ю., захищена 27 жовтня 2016 року.

​ ​2015

 

 

 

​2015

 

Кандидатська 

Осипчук С.О.
«Підвищення інформаційної ефективності безпроводових систем передачі на основі перерозподілу ресурсів каналу зв'язку», за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, науковий керівник проф. д.т.н. Уривський Л.О., захищена 18 травня 2015 року. 

Кандидатська 

Новогрудська Р.Л.

 "Інформаційна технологія створення та підтримки порталів інженерних знань", за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, науковий керівник - д.т.н., проф. Глоба Л.С., захищена 16 листопада 2015 року.

2014​

Кандидатська 

Перелигіна Л.С.
«Діяльність М.І. Сорокіна в контексті розвитку будування гвинтокрилів», за спеціальністю 07.00.07 – «Історія науки і техніки», науковий керівник Академік НАНУ, проф. д.т.н. Ільченко М.Ю., захищена 24 грудня 2014 року.

​​​​2013 ​ ​

 

 

​ ​

​​​​2013

 

 

 

​​​​2013

 

 

 

​​​​2013

 

 

​​​​2013

Кандидатська 

Мазуренко О.В.
«Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях», за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі», науковий керівник Якорнов Є.А., захищена 27 червня 2013 року.

Кандидатська 

Трубаров І.В.
«Аналіз мікрохвильових антен на смужкових лініях і діелектричних резонаторах при їх ортогональній взаємній орієнтації», за спеціальністю 05.12.07 – «Антени та пристрої мікрохвильової техніки» (диплом к.т.н. ДК № 015169), науковий керівник Трубін О.О., захищена 4 червня 2013 року.

Кандидатська 

Войтенко Ю.Ю.
«Методи підвищення  пропускної здатності транспортного з’єднання радіомереж з перемінною топологією на основі імпульсних надширокосмугових сигналів », за спеціальністю – 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі», науковий керівник Бунін С.Г., захищена 30.05.2013 р.

Кандидатська 

Лисенко Д.С.
«Методи формування цифрового потоку для систем широкосмугового радіодоступу», за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі», науковий керівник Глоба Л.С., захищена 25 червня 2013 р.

Кандидатська 

Прокопенко К.А.
„Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в системах безпроводового зв’язку», 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі», науковий керівник Уривський Л.О., захищена  25 червня 2013 р.

​​2012 ​ ​

 

 

 

​​2012

 

 

 

​​2012

Кандидатська 

Міночкін Д.А. 
„Метод вибору значень параметрів системи МІМО при впливі міжстільникових завад”, спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі,  науковий керівник д.т.н. Кравчук С.О.,  захищено 13.02.2012р.

Кандидатська 

Валуйський С.В. 
«Метод управління зв’язністю та якістю обслуговування в безпроводових епізодичних мережах на основі адаптивного розміщення повітряних ретрансляторів», науковий керівник д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Лисенко О.І., спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, захищено   23.04.2012р.

Кандидатська 

Кот Т.М.
„Метод проектування потоків завдань в системі OSS/BSS», науковий керівник д.т.н., проф. Глоба Л.С., спеціальність 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт, захищено 17.02.2012р.

2011​

Кандидатська 

​Дяденко О.М.
«Удосконалення системи обробки викликів із застосуванням ситуаційних пріоритетів в мережах мобільного зв’язку», спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі,  Науковий керівник д.т.н., проф. Глоба Л.С., 21 марта 2011г.

​2010 ​

 

​2010

​Докторська

Кравчук С.О.
"Телекомунікаційні системи широкосмугового радіодоступу високої пропускної здатності". Науковий консультант д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., 7 червня 2010р.

Кандидатська 

Скуліш М.А.
«Метод оцінки якості обслуговування інформаційних потоків в мультисервісних мережах зв’язку» Науковий керівник д.т.н., проф. Глоба Л.С., 14 червня 2010р.

​2009 ​

 

​2009

​Докторська

Уривський Л.О.
"Основи прикладной теорії інформації". Науковий консультант д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., 22 жовтня 2009р.

Кандидатська 

Мошинська А.В.
"Вплив процесів каналоутворенняя на інформаційні можливості каналів електрозв'язку". Науковий керівник к.т.н. Уривський Л.А., 11 червня 2009р.

2008​

​Докторська

Войтер А.П.
"Методи і засоби підвищення ефективності радіомереж з пакетной комутацієй". Науковий консультант д.т.н. Бунін С.Г.

​ ​ ​​​​​2007

 

​​​​2007

 

 

​​​​2007

 

​​​​2007

 

 

​​​​​2007

​Докторська​

Лунтовський А.О.
"Методологія та інструментарій проектування корпоративних мереж". Науковий консультант д.т.н. Глоба Л.С.

Кандидатська 

Асмолова О.В.
"Детектування оптичних сигналів з використанням мікрохвильової модуляції". Науковий керівник академік НАНУ, д.т.н. Ільченко М.Ю.

Кандидатська 

Коломицев М.О.
"Оптимізація проектування стільникової мережі зв'язку". Науковий керівник к.т.н. Ліпатов А.О.

Кандидатська 

Плотніков О.О.
"Методи і засоби підвищення точності технологічного обладнання з ЧПК при виготовленні точних деталей". Науковий керівник д.т.н. Глоба Л.С.

Кандидатська 

Терновой М.Ю.
"Моделі і методи створення унікальної інформаційно-аналітичної системи". Науковий керівник д.т.н. Глоба Л.С.

2005​

Кандидатська 

Поляков І.Л.
"Оцінювання завадостійкості адресних кодів для СDМА - систем". Науковий керівник к.т.н. Лебедєв О.М.