Доктор філософії (PhD)

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 р.

Нормативні документи

  1. Програма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка на 2022 рік
  2. Програма додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка на 2022 рік
  3. Склад предметної комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка у 2022 році та дати проведення вступних екзаменів
  4. Програма педагогічної практики докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка
  5. Робоча програма педагогічної практики докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

Аспіранти за ОНП доктора філософії

1. Відповідність наукової складової ОНП доктор філософії науковим школам, напрямам наукової діяльності кафедр та наукових керівників аспірантів

2. Відповідність тематики наукових досліджень аспірантів опублікованим працям їх наукових керівників

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

1. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

Навчальні плани підготовки докторів філософії

1. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2020 рік)

2. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочна форма) (2020 рік)

3. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2019 рік)

4. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочна форма) (2019 рік)

5. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2018 рік)

6. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2017 рік)

 

Робочі навчальні плани підготовки докторів філософії

 

1.  Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2021 р.)

2. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2020 р.) - кафедра ІКТС

3.  Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2020/2021 н.р (денна) (набір 2020 р.)

4.  Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2020/2021 н.р (денна) (набір 2019 р.)

5. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2021 р.) - кафедра ТК

6. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (заочна) (набір 2021 р.) - кафедра ТК

7. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2020 р.) - кафедра ТК

8. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (заочна) (набір 2020 р.) - кафедра ТК