Науково-Технічна Рада

Науково-Технічна Рада Науково-дослідного інституту телекомунікацій

Науково-технічна рада Науково-дослідного інституту телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського є дорадчим органом науково-дослідної частини КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань організації та проведення наукової діяльності, інтеграції її з освітньою діяльністю та впровадження інноваційної діяльності.

У своїй діяльності Науково-технічна рада керується Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, відповідним законодавством України для наукових установ та вищих навчальних закладів, наказами Міністерства освіти і науки, наказами ректора університету.

Основні завдання Науково-технічної ради:
- визначення основних напрямків наукової роботи;
- координація та інтеграція наукової роботи;
- розгляд результатів наукової роботи, в тому числі затвердження квартальних та річних звітів з наукової роботи;
- координація конкурсного відбору, контролю за виконанням та впровадженням результатів науково-дослідних робіт бюджетного, госпдоговірного, міжнародного та ініціативного напрямків;
- розгляд інших питань, що стосуються наукової діяльності;
- до науково-технічної ради входять провідні науковціі НДІ та керівники науково-дослідних робіт.

Очолює науково-технічну раду науковий керівник підрозділу академік НАНУ, д.т.н.,проф. Ільченко Михайло Юхимович.

Склад Науково-технічної ради:
У зв'язку зі змінами у кадровому складі наукових працівників Науково-дослідного інституту телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського, склад Науково-технічної ради оновлюється відповідним  наказом КПІ ім. Ігоря Сікорського за підписом Першого проректора університету.

Протоколи засідань НТР НДІ ТК:

Рік Протокол №, дата
2021 рік №1 від 30.03.2021   №2 т від 14.04.2021  №3 від 30.06.2021  №4 від 30.09.2021 
2020 рік №1/0 від 30.03.2020  №1 від 08.04.2020   №2 від 24.06.2020  №3т від31.07.2020  №4 від 29.09.2020 
№5 від  17_11_2020   №6 від  30.11.2020   №7 від  18.12.2020
2019 рік №1 від 27.03.2019  №2 від 26.06.2019  №3 від 30.09.2019  №4т від 18.10.2019  №5т від 29.11.2019  №6 від 10.12.2019
2018 рік №1т від 27.02.2018  №2 від 28.03.2018  №3т від 29.05.2018  №4т від 18.06.2018  №5 від 26.06.2018  №6т від 10.09.2018
№7 від 26.09.2018   №8т від 27.11.2018  №9 від 10.12.2018  №10з від 26.11.2018  №10т від 17.12.2018
2017 рік №1 від 24.02.2017  №1/2 від 15.03.2017  №2 від 29.03.2017  №3 від 04.05.2017  №4 від 26.06.2017
№5 від 27.09.2017  №6 від  29.11.2017  №7 від  08.12.2017  №8т від  15.12.2017