Підвищення кваліфікації для співробітників НАБУ

        Підвищення кваліфікації спеціалістів Управління аналітики та обробки інформації  Національного антикорупційного бюро України здійснюється за напрямком: ”Методи отримання і аналізу інформації з метою визначення місць перебування та переміщень абонентів в мережі мобільного оператора”.

Програма ”Методи отримання і аналізу інформації з метою визначення місць перебування та переміщень абонентів в мережі мобільного оператора ”

Мета курсу:

  Метою курсу є вивчення повного переліку інформації, яку можливо отримати від компаній-операторів мобільного зв’язку для контролю за абонентами:
- визначення місця перебування та переміщень особи (контроль абонента);
- визначення кола осіб, що знаходились в місці (контроль місця);
- визначення історії взаємодії (контактів) абонента/абонентів (контроль контактів абонента).

Основні завдання курсу:

- проаналізувати повний перелік інформації, яку можливо отримати від компаній-операторів мобільного зв’язку для контролю за абонентами;
- визначити принцип побудови сервісу детального запису про виклик CDR і технології інспекції трафіку;
- особливості та обмеження даних з CDR;
- система візуалізації подій мережі;
-порядок визначення місця розташування базових станцій та мобільних терміналів.
- інтерфейс прикладного програмування визначення місцеположення Location API;
- принцип визначення місцеположення абонентського термінала за допомогою тріангуляцій та трилатерації;
- методика розрахунку місця розташування одного абонента по даним Оператора;
- методика розрахунку місця розташування двох пов’язаних абонентів по даним Оператора;
- методика розрахунку часу і місця можливих точок дотику між абонентами з групової вибірки Оператора, з визначенням пов’язаних між собою точок дотику.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Знання загальних принципів побудови телекомунікаційних мереж. Елементарні навички роботи на комп’ютері.