Куратори груп

Куратори 1 курсу (2023/2024 н.р.)


ЦК-31

Сайченко Іван Олегович

 paramayson@gmail.com

 

ЦК-32

Камаралі Роман Вадимович

 theromarioagro@gmail.com

 

ЦІ-31

Алексєєв Микола Олександрович

 (050) 986-66-66

n.alexeyev@gmail.com

 

 

ЦС-31

Sozonnyk

Созонник Галина Дмитрівна

  (067) 220-13-75

gsozonyk@gmail.com

 

Група курс Куратор (ПІБ) Телефон для зв'язку Акаунт в телеграм Електронна адреса Кафедра РВО (ОКР) - Б/Мн/Мп/PhD Спеціальність (назва) Спеціалізація (освітня програма)
ЦС-31 1 Созонник Галина Дмитрівна 067-220-13-75 067-220-13-75 gsozonyk@gmail.com електронних комунікацій та інтернету речей Б Електронні комунікації та радіотехніка Системи електронних комунікацій та інтернету речей
ТС-21 2 Носков Вячеслав іванович 067-216-73-75 067-216-73-75 nvi2010@ukr.net електронних комунікацій та інтернету речей Б Телекомунікації та радіотехніка Системи електронних комунікацій та інтернету речей
ТС-22 2 Носков Вячеслав іванович 067-216-73-75 067-216-73-75 nvi2010@ukr.net електронних комунікацій та інтернету речей Б Телекомунікації та радіотехніка Системи електронних комунікацій та інтернету речей
ТС-11 3 Григоренко Олена Григорівна 091-303-78-80 091-303-78-80 olenagri@ukr.net електронних комунікацій та інтернету речей Б Телекомунікації та радіотехніка Системи електронних комунікацій та інтернету речей
ТС-12 3 Григоренко Олена Григорівна 091-303-78-80 091-303-78-80 olenagri@ukr.net електронних комунікацій та інтернету речей Б Телекомунікації та радіотехніка Системи електронних комунікацій та інтернету речей
ТС-01 4 Новіков Валерій Іванович 068-357-08-44 068-357-08-44 novikov1967@ukr.net електронних комунікацій та інтернету речей Б Телекомунікації та радіотехніка Системи електронних комунікацій та інтернету речей
ЦС-31мп 1(5) Максимов Володимир Васильович 068-357-08-44 068-125-10-97 maksimov46@ukr.net електронних комунікацій та інтернету речей Мп Електронні комунікації та радіотехніка Системи електронних комунікацій та інтернету речей
ЦМ-31мн 1(5) Трубін Олександр
Олексійович
067-270-26-29 067-270-26-29 atrubin9@gmail.com електронних комунікацій та інтернету речей Мн Електронні комунікації та радіотехніка Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем
ТС-21мп 2(6) Мошинська Аліна Валентинівна 096-481-0357 096-481-0357 avmoshinskaya@gmail.com електронних комунікацій та інтернету речей Мп Телекомунікації та радіотехніка Системи електронних комунікацій та інтернету речей
ЦС-31 ф 1 Уривський Леонід Олександрович 097-317-17-58 097-317-17-58 leonid_uic@ukr.net електронних комунікацій та інтернету речей PhD Електронні комунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
ЦІ-31 1 Алєксєєв
Микола
Олександрович
050-986-66-66 @n_alexeyev n.alexeyev@gmail.com  інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
Б Електронні комунікації та радіотехніка Інформаційно-телекомунікаційні технології
ТІ-21 2 Скулиш Марія Анатоліївна 073-472-98-74 https://t.me/Skulysh_MA mskulysh@gmail.com інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
Б Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-телекомунікаційні технології
ТІ-22 2 Кравчук Ірина Михайлівна 099-707-60-35 099-707-60-35 irinamp79@gmail.com інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
Б Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-телекомунікаційні технології
ТІ-11 3 Кононова Ірина Віталіївна 095-558-83-66, 0969568463 https://t.me/IrynaKononova viti21@ukr.net інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
Б Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-телекомунікаційні технології
ТІ-12 3 Ільницький Анатолій Іванович 063-493-00-08 063-493-00-08 anatolii.ilnytskyi@gmail.com інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
Б Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-телекомунікаційні технології
ТІ-01 4 Новогрудська Ріна Леонідівна 097-931-94-19 https://t.me/Novogrudska_Rina rinan@ukr.net інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
Б Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-телекомунікаційні технології
ТІ-02 4 Астраханцев Андрій Анатолійович 063-707-78-63 https://t.me/AstrakhantsevAndrii andrii.astrakhantsev@nure.ua інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
Б Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-телекомунікаційні технології
ЦІ-31мп 1(5) Курдеча Василь Васильович 050-384-86-21 https://t.me/Kurdecha_Vasyl vt14m@yandex.ua інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
Мп Електронні комунікації та радіотехніка Інформаційно-телекомунікаційні технології
ЦН-31мн 1(5) Курдеча Василь Васильович 050-384-86-21 https://t.me/Kurdecha_Vasyl vt14m@yandex.ua інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
Мн Електронні комунікації та радіотехніка Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем
ТН-21мн 2(6) Правило Валерій Володимирович 093 813 57 17 @v_pravylo v.v.pravylo@ukr.net інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
Мн Телекомунікації та радіотехніка Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем
ТІ-21мп 2(6) Правило Валерій Володимирович 0 93 813 57 17 @v_pravylo v.v.pravylo@ukr.net інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
Мп Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-телекомунікаційні технології
ЦІ-31Ф 1 Глоба Лариса Сергіївна 050-526-15-12 https://t.me/larysa_globa lgloba@its.kpi.ua інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
PhD Електронні комунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
ТІ-21ф 2 Глоба Лариса Сергіївна 050-526-15-12 https://t.me/larysa_globa lgloba@its.kpi.ua інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
PhD Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
ТІ-11ф 3 Глоба Лариса Сергіївна 050-526-15-12 https://t.me/larysa_globa lgloba@its.kpi.ua інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
PhD Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
ТІ-01ф 4 Глоба Лариса Сергіївна 050-526-15-12 https://t.me/larysa_globa lgloba@its.kpi.ua інформаційних тех-
нологій в телекомунікаціях
PhD Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
ЦК-31 1 Сайченко Іван
Олегович
    paramayson@gmail.com Телекомунікацій Б Електронні комунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ЦК-32 1 Камаралі Роман
Вадимович
    theromarioagro@gmail.com Телекомунікацій Б Електронні комунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ТЗ-21 2 Гетьман Олена Володимирівна 097 919 28 25 @Lenochek2011 lgetman78@gmail.com Телекомунікацій Б Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ТЗ-22 2 Гетьман Олена Володимирівна 097 919 28 25 @Lenochek2011 lgetman78@gmail.com Телекомунікацій Б Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ТЗ-з21 2 Гетьман Олена Володимирівна 097 919 28 25 @Lenochek2011 lgetman78@gmail.com Телекомунікацій Б Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ТЗ-11 3 Авдєєнко Гліб Леонідович 097-527-24-35 https://t.me/Gleb_Avdeyenko django2006@ukr.net Телекомунікацій Б Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ТЗ-12 3 Якорнов Євгеній Аркадійович 097-223-59-05 097-223-59-05 yakornov@its.kpi.ua Телекомунікацій Б Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ТЗ-01 4 Розкошний Дмитро Васильович 0 95 183 47 87 0 95 183 47 87 ddd610@ukr.net Телекомунікацій Б Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ТЗ-02 4 Руренко Олександр Григорович 096-578-16-67 https://t.me/Irinamk79 a.rurenko@gmail.com Телекомунікацій Б Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ЦУ-31мн 1(5) Кайденко Микола Миколайович 050-351-02-04 050-351-02-04 kkk610@ukr.net Телекомунікацій Мн Електронні комунікації та радіотехніка Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем
ЦК-31мп 1(5) Кайденко Микола Миколайович 050-351-02-04 050-351-02-04 kkk610@ukr.net Телекомунікацій Мп Електронні комунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ЦК-32мп 1(5) Кайденко Микола Миколайович 050-351-02-04 050-351-02-04 kkk610@ukr.net Телекомунікацій Мп Електронні комунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ЦК-з31мп 1(5) Кайденко Микола Миколайович 050-351-02-04 050-351-02-04 kkk610@ukr.net Телекомунікацій Мп Електронні комунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ТК-21мн 2(6) Міночкін Дмитро Анатолійович 066-750-78-22 066-750-78-22 dmytro.minochkin@gmail.com Телекомунікацій Мн Телекомунікації та радіотехніка Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем
ТЗ-21мп 2(6) Міночкін Дмитро Анатолійович 066-750-78-22 066-750-78-22 dmytro.minochkin@gmail.com Телекомунікацій Мп Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ТЗ-22мп 2(6) Міночкін Дмитро Анатолійович 066-750-78-22 066-750-78-22 dmytro.minochkin@gmail.com Телекомунікацій Мп Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ТЗ-з21мп 2(6) Міночкін Дмитро Анатолійович 066-750-78-22 066-750-78-22 dmytro.minochkin@gmail.com Телекомунікацій Мп Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ЦК-31ф 1 Лисенко Олександр Іванович 096-225-28-20 096-225-28-20 lysenko.a.i.1952@gmail.com Телекомунікацій PhD Електронні комунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
ТЗ-21 ф 2 Лисенко Олександр Іванович 096-225-28-20 096-225-28-20 lysenko.a.i.1952@gmail.com Телекомунікацій PhD Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
ТЗ-11 ф 3 Лисенко Олександр Іванович 096-225-28-20 096-225-28-20 lysenko.a.i.1952@gmail.com Телекомунікацій PhD Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка