Наказ про створення ННЦ ТІС

    
                                   

Наказ від 17.04.2014

№4-112

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ”

НАКАЗ №

м. Київ                                                                             «____»_________20__ р.

Про вдосконалення структури підрозділів підвищення кваліфікації в НТУУ «КПІ»

З метою оптимізації організаційної структури у системі підвищення кваліфікації в НТУУ «КПІ»

НАКАЗУЮ:

  1. Створити навчально-науковий центр підвищення кваліфікації у сфері телекомунікацій та інформаційних систем (далі - Центр ТІС) на базі Інституту телекомунікаційних систем, одночасно закривши навчально-науковий центр післядипломної телекомунікаційної освіти, якій був створений на базі кафедри телекомунікаційних систем ІТС як структурний підрозділ Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» за погодженням з директором цього інституту І.Г.Малюкової.
  2. Затвердити Положення про Центр ТІС (додається).
  3. Призначити керівником Центру ТІС професора кафедри телекомунікацій Романова Олександра Івановича.
  4. Центру ТІС забезпечити організаційну, навчально-методичну та інформаційну підтримку своїй діяльності.
  5. Фінансове обслуговування діяльності Центру ТІС здійснювати через бухгалтерію ІТС за співпраці на договірних засадах з Навчально-методичним комплексом «Інститут післядипломної освіти».
  6. Діяльність Центру ТІС здійснювати з використанням аудиторного фонду та навчальних лабораторій Інституту телекомунікаційних систем в корпусі № 30.
  7. Контроль за виконанням наказу покласти на директора ІТС М.Ю.Ільченка.

 

Перший проректор                                                    Ю.І.Якименко

 

Проект наказу вносить:

 Проректор

з наукової  роботи

 

УЗГОДЖЕНО

Директор НМК «ІПО»

 

_________________ М.Ю.Ільченко

 

 

___________________ І.Г.Малюкова

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер НТУУ «КПІ»

 

 

 

____________________ Л.Г.Сботіна

 

 

Головний бухгалтер ІТС

 

____________________ Ю.А.Дуля

 

 

 

Начальник юридичного відділу

 

_________________ Л.М.Слонімська