Інформаційні звіти поточного року

Інформаційні звіти держбюджетних науково-дослідних робіт, що виконуються  НДІ ТК в поточному році:

№, Назва НДР, керівник
звіти за роками
Строки виконання
НДР
І кватрал ІІ кватрал ІІІ кватрал ІV кватрал
Системи зв’язку та управління безпілотних апаратів з підвищеною стійкістю до впливу навмисних та ненавмисних завад 
№2308-П (д/р №0120U102120), кер. Ільченко М.Ю. (від.вик. Кайденко М.М.)
 Річні звіти:  2020, 2021, 2022
04.2020- 12.2022 р. Інф.звіт
за
01.2022- 03.2022
Інф.звіт
за
04.2022- 06.2022
Інф.звіт
за
07.2022- 09.2022
Інф.звіт
за
10.2022- 12.2022
Інтелектуалізація систем управління високопродуктивними
сенсорними мережами на основі використання роботизованих об’єктів та обчислювальної FOG-інфраструктури

№ 2316-П (д/р №0120U102181) кер. Уривський Л.О. 
Річні звіти:  2020, 2021, 2022
04.2020- 12.2022 р. Інф.звіт
за
01.2022- 03.2022
Інф.звіт
за
04.2022- 06.2022
Інф.звіт
за
07.2022- 09.2022
Інф.звіт
за
10.2022- 12.2022
Розробка приймально-передавального модуля терагерцового діапазону для високоточних систем наведення і керування
 №2414-р (д/р №0121U110723), кер. Авдєєнко Г.Л.
Річні звіти:  2021, 2022, 2023
01.2021- 12.2023 р. Інф.звіт
за
01.2022- 03.2022
Інф.звіт
за
04.2022- 06.2022
Інф.звіт
за
07.2022- 09.2022
Інф.звіт
за
10.2022- 12.2022

Міжнародна:


Дослідження системи оцінки рівня наукових досліджень організацій, заснованої на карті знань, яка сама налаштовується, і на графі знань предметної області, якій настроюється
№ 0305/55-M, кер. Глоба Л.С., (від.вик. Новогрудська Р.Л.)
Річні звіти:  2020, 2021, 2022, 2023

10.2020- 10.2023 р. Інф.звіт
за
01.2022- 03.2022
Інф.звіт
за
04.2022- 06.2022
Інф.звіт
за
07.2022- 09.2022
Інф.звіт
за
10.2022- 12.2022

НФДУ

«Мікрохвильові пристрої на основі резонансних структур з метаматеріальними властивостями для захисту життєдіяльності та інформаційної безпекти України». Керівник: Ільченко М.Ю. (відповідальний виконавець:  Живков О.П., 10.2022- 10.2024 р.)

Фінансування не розпочалось