Основні положення

 1. Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

 2. Статут КПі ім. Ігоря Сікорського;

 3. Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 4. Положення про поточний, календарний та семестровий контроль  в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 5. Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 6. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 7. Правила внутрішнього розпорядку;

 8. Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ „КПІ”;

 9.  Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (вимоги щодо отримання диплому з відзнакою);

 10. Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 11. Положенням про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 12. Проєкт Положення про деканат