Історія

Історія факультету

Інститут телекомунікаційних систем​ (ІТС)​ створено в 2002 році на базі Кафедри засобів телекомунікацій, яка була організована в 1993 році  та Науково-дослідного інституту телекомунікацій, який розпочав свою діяльність у 1990 році і мав тоді назву НДІ радіоелектронної техніки "ТОР". Ініціатором створення як кафедри, так і інституту був академік НАН України, професор, доктор технічних наук Ільченко Михайло Юхимович, який і очолив ці підрозділи.

Витоки історії ІТС слід шукати в причинах створення вищезгаданих кафедри й інституту, яке відбулося в перші роки народження незалежної України. Саме тоді після розпаду СРСР особливо відчутною стала необхідність ліквідації відставання України у виробництві конкурентоспроможних засобів телекомунікацій (див. і.В.Сергієнко "інформатика в Україні: становлення, розвиток, проблеми". - К.: Наукова думка, 1999. - 354 с.). Створена в КПІ нова Кафедра засобів телекомунікацій стала першою в Україні кафедрою, яка розпочала підготовку спеціалістів саме з розробки (а не лише експлуатації, як це було раніше) телекомунікаційних систем. Необхідність започаткування такої підготовки фахівців була висловлена в спеціальних документах, що їх прийняли Міністерство зв'язку України, Національне космічне агентство, Національна академія наук України. В 1993 році на виконання Постанови Верховної Ради України про включення до пріоритетних наукових напрямів України систем зв'язку Державним комітетом України з питань науки і технологій було сформовано державну науково-технічну програму "Системи зв'язку" і відповідну наукову раду. Очолив цю державну програму проф. М.Ю.Ільченко. Він запросив до складу наукової ради і до участі в роботі новоствореної Кафедри засобів телекомунікацій КПІ провідних фахівців України в галузі зв'язку. Серед них були професори С.Г.Бунін, В.П.Вінницький, А.В.Доровських, К.С.Сундучков, Л.П.Щербина, О.М.Лебедєв та ін.

З 1993 року Кафедрою засобів телекомунікацій і НДі "ТОР" розпочато підготовку фахівців з нової для України спеціальності "Проектування телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж". Одразу було передбачено дві спеціалізації інженерної підготовки:

а) космічні системи навігації, зв'язку та телебачення;

б) апаратно-програмні комплекси телекомунікаційних систем і мереж. ​

З 1998 року Постановою Кабінету Міністрів України затверджено новий перелік спеціальностей, і Кафедра засобів телекомунікацій перейшла на підготовку фахівців за двома спеціальностями: "Технології і засоби телекомунікацій" та "Телекомунікаційні системи та мережі". В 2002 році друга спеціальність стала забезпечуватись новоствореною однойменною кафедрою, яку очолила д.т.н., проф. Глоба Л.С. У цьому ж році започатковано підготовку фахівців за третьою в ІТС спеціальністю "Інформаційні мережі зв'язку". Оскільки НДІ радіоелектронної техніки "ТОР" з 90-х років проводив дослідження в основному з проблем телекомунікацій, в 2000 році було приведено у відповідність до змісту і його назву.

Він був перейменований в НДІ телекомунікацій. Згідно з Постановою Президії Національної академії наук України в 2001 році наукове і методичне керівництво цим інститутом було покладено на Відділення інформатики НАН України.