Наукова робота

Наукова діяльність Інституту телекомунікаційних систем охоплює широкий спектр напрямів телекомунікаційних наук.

 

Дослідження ІТС орієнтовані на наступні напрямки:

Big data, сервіси обробки та аналізу.

Частотно-вибіркові пристрої для систем телекомунікацій.

Інформаційні навігаційні прилади та системи для рухомих об'єктів.

Безпроводові телекомунікаційні системи.

Сенсорні телекомунікаційні мережі.

Якість функціонування та надійність складних технічних систем.

Дослідження та використання терагерцового частотного діапазону в галузі телекомунікацій.

Управління програмно-визначуваними мережами.

Системи керування якістю надання послуг в інформаційно-комунікаційних системах.

Дослідження інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в перспективних технологіях безпроводового зв'язку.

Просторово-часова обробка радіосигналів для телекомунікаційних мереж, БПЛА та систем цифрового телебачення.

 

Результатами науково-технічної діяльності в ІТС є захисти дисертаційних робіт та виконання наукових проектів.

Співробітники та студенти ІТС втілюють наукову діяльність у виконання науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів, які називають ініціативними.

 

Наукову роботу по кафедрам, висвітлено на сайтах кафедр:

Кафедра телекомунікацій 

 

В інституті щорічно проводяться науково-технічні конференції, в яких беруть участь студенти, аспіранти та молоді вчені; випускаються науково-технічні журнали та матеріали конференцій, що висвітлюють актуальні та перспективні напрямки в телекомунікаціях:
 

Information and Telecommunication Sciences
Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ"
ІЕЕЕ International Conference on Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo)
ІЕЕЕ International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom)