Про НДІ ТК

Стуктура

Наукові напрями

Науково-технічна Рада

ІСТОРІЯ НДІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

● Інститут створений згідно рекомендації  Військово-промислової  комісії  Ради Міністрів СРСР і наказу Мінвузу УССР  від  16.08.1990 року  №101/23  і має статус наукового закладу НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» Міносвіти та науки України.

● При створенні Інститут мав назву «Науково-дослідний інститут радіоелектронної техніки «ТОР», і після десяти років  своєї діяльності, з  метою  приведення у відповідність назви і змісту з основними науковими напрямками діяльності наказом ректора №1-74 від 17 травня 2000 року він був перейменований в Науково-дослідний інститут телекомунікацій.   

● Інститут створений з метою вирішення важливих науково-технічних та народногосподарських проблем, проведення  науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, впровадження в народне господарство нових зразків науково-технічної продукції, а також для поліпшення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації. 

● У відповідності з Постановою Президії Національної Академії наук України №181 від 13 червня 2001 року  науково-методичне керівництво НДІ телекомунікацій покладене на Відділення інформатики НАН України. 

● В складі НДІ  працюють штатні працівники, сумісники-викладачі, аспіранти, докторанти, студенти Інституту телекомунікаційних систем та інших навчально-наукових підрозділів університету. Співробітники НДІ  приймають участь в навчальному процесі шляхом  постановки лабораторних робіт, участі в проведенні занять, тощо.

● Ініціатор створення і директор інституту – Ільченко Михайло Юхимович, професор, доктор технічних наук, академік Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат державних премій УРСР, СРСР і України в галузі науки і техніки, Лауреат премії імені С.О.Лебедєва Національної академії наук України, Почесний зв’язківець України, член ряду міжнародних академій і наукових організацій, в тому числі Почесний член Інституту інженерів з електротехніки та електроніки США.

 

Головними напрямками діяльності науково-дослідного інституту є:

 

-    виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням держави з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців;                               

-    виконання  науково-дослідних та  дослідно-конструкторських  робіт  згідно із замовленнями державних підприємств та підприємств інших форм власності;

-    інноваційна діяльність, інженерна  реалізація  науково-дослідних  розробок інституту в різних галузях промисловості з урахуванням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;

-  впровадження науково-технічних  розробок, у тому числі  через Науковий  парк «Київська  політехніка»  випуск малих серій розроблених  виробів, із  застосуванням учасних форм організації цих заходів, а також здійсненнями авторського нагляду за використанням науково-технічних розробок;

-    участь у підготовці та перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої  кваліфікації, насамперед у рамках  Інституту телекомунікаційних  систем університету, як його базового наукового середовища; 

-    міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів із закордонними партнерами;

-    виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції НДІ.