Структура НДІ телекомунікацій

Науково-дослідний інститут телекомунікацій (НДІТ) є основним структурним підрозділом науково-дослідної частини КПІ ім. Ігоря Сікорського, що на засадах самофінансування здійснює діяльність згідно з Положенням, затвердженим ректором університету. Цим положенням сформульована мета створення НДІТ, а саме - вирішення важливих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження розробок НДІ та участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук) і взаємодія з учасниками навчального процесу. В складі НДІТ працюють як штатні співробітники так і сумісники із числа викладачів, докторантів, аспірантів, студентів ІТС та інших навчально-наукових підрозділів університету. Співробітники НДІТ можуть брати участь у навчальному процесі як сумісники чи на засадах погодинної оплати.
 
У складі інституту 8 наукових підрозділів – науково-дослідних лабораторій, а також міжнародний науковий журнал «Information and Telecommunication Sciences”. Назви підрозділів наведені на рисунку. Наукові дослідження та практичні розробки в НДІ виконують штатні співробітники та сумісники з числа викладачів, науковців, докторантів, аспірантів та студентів, які організаційно можуть об'єднуватися у науково-дослідницькі групи.
 
 
Структура НДІ ТК фото.png