Наукові дослідження і розробки

На базі Науково-дослідного інституту телекомунікацій КПІ ім. І. Сікорського виконуються: науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, фундаментальні дослідження і розробки за держбюджетною тематикою, розробки та дослідження за замовленням підприємств (організацій), за державними програмами й замовленнями міністерств і відомств, роботи за міжнародними контрактами.

Інформаційні звіти поточного року

Науково-дослідні роботи, виконані в НДІ ТК з 2002 року

Госпдоговірні НДР