Комісія з розгляду науково-технічних матеріалів

Наказ № НОН/195/2023 від 13.06.2023

Про порядок визначення можливості оприлюднення науково-технічних матеріалів у медіа
З метою узгодження питань оприлюднення науково-технічних матеріалів умедіа з вимогами Закону України «Про медіа»
НАКАЗУЮ:
1. Створити в структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського комісії зпитань можливості оприлюднення науково-технічних матеріалів у медіа(відкрите опублікування) у складі:
Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем;
Науково-дослідний інститут телекомунікацій:

голова комісії:
Кравчук Сергій Олександрович, завідувач кафедри телекомунікацій;

заступники голови:
Глоба Лариса Сергіївна, професор кафедри інформаційно-комунікаційних
технологій та систем;
Правило Валерій Володимирович, доцент кафедри інформаційно-
комунікаційних технологій та систем, перший заступник директора;

секретар комісії:
Іванова Тетяна Львівна, провідний інженер лабораторії
методичного забезпечення підготовки фахівців;

члени комісії:
Трубін Олександр Олексійович, професор кафедри інформаційно-
комунікаційних технологій та систем;
Явіся Володимир Сергійович, доцент кафедри телекомунікацій

 

Для розгляду Матеріалів Комісією автори надсилають секретарю Комісії  на E-mail: ivanova@its.kpi.ua:
- матеріали (файли pdf, doc) (погоджені кафедрою),  до Матеріалів написаних іноземною мовою обов’язково додається файл його перекладу державною мовою,
- в листі вказати назву ЗМІ або заходу до якого буде подано матеріал (для заходу вказати дати та місце
  проведення),
-
як що є можливість, Матеріал надати/передати секретарю Комісії у роздрукованому вигляді на папері формату А4 в одному примірнику (для іномовних + переклад).

ВИСНОВОК про можливість оприлюднення матеріалів у засобах масової інформації оформлює секретар Комісії в роздрукованому вигляді на папері формату А4 в двох примірниках (один лишається в РСО, другий повертається автору з оригіналами підписів та печаткою).
 

Для отримання АКТу про можливість оприлюднення матеріалів у ЗАКОРДОННИХ ЗМІ або заходах, спочатку офорлюється ВИСНОВОК, який надається до загально-університетської Комісії для розгляду та оформлення АКТу.

За результатами розгляду, Комісією  приймається відповідне рішення, яке зазначається у Висновку про можливість оприлюднення матеріалів у засобах масової інформації.
Якщо під час розгляду Матеріалів, призначених для оприлюднення в засобах масової інформації, Комісія виявить відомості, які не можуть бути оприлюднені, або члени Комісії не можуть прийняти рішення щодо можливості (заборони оприлюднення матеріалів в засобах масової інформації), то у Висновку робиться відповідний запис і Матеріали передаються на розгляд Експертної комісії з питань таємниць КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 
Висновок підписується головою Комісії, її секретарем і членами Комісії – фахівцями у відповідній галузі та ставиться печатка структурного підрозділу.
Висновок Комісії обов'язково погоджується з:
  • начальником відділу секретного діловодства (за його відсутності – з уповноваженим представником режимно-секретного органу – РСО університету);
  • директором департаменту інноватики та трансферу технологій (за його відсутності – з заступником проректора з наукової роботи).