Вступ на 1й курс

Бажаєш отримат​и сучасну вищу освіту та престижну професію?

Вступай до навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем !

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» в 2022 РОЦІ (ЗІ ЗМІНАМИ)

 1. Порядок постановки на військовий облік ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ у 2022 році

 2. Інструкція з поселення до гуртожитків для 1 курсу бакалаврату

 3. Інструкція з поселення до гуртожитків для 1 курсу бакалаврату (КВОТА-2)

 4. Що робити, якщо немає військово-облікового документа (приписного свідоцтва) ?

Рейтингові списки вступників до НН ІТС (за даними ЄДЕБО)

1. НН Інститут телекомунікаційних систем, 172 Телекомунікації та радіотехніка, Бакалавр, денна форма
2. НН Інститут телекомунікаційних систем, 172 Телекомунікації та радіотехніка, Бакалавр, денна форма (на контракт без НМТ/ЗНО)
3. НН Інститут телекомунікаційних систем, 172 Телекомунікації та радіотехніка, Бакалавр, заочна форма (на контракт без НМТ/ЗНО)

==================================================================================================

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить набір на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітніми програмами:

Пропонуємо Вам ознайомитись з детальною інформацією щодо назв та змісту освітніх програм кафедр НН ІТС​. Також пропонуємо ознайомитись з Кодексом честі КПІ ім Ігоря Сікорського.

У 2022 році вступники на 1й курс можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції без обмеження кількості спеціальностей.

Вступники на 1-й курс (бакалаврат) подають заяви тільки в електронній формі, крім  випадків, визначених п.VI (“Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році”).

​​В 2022 році зарахування на місця державного замовлення на перший курс навчально-наукового  інституту телекомунікаційних систем на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітніми програмами, закріпленими за кафедрами НН ІТС, відбувається на конкурсній основі за результатами складання національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики, історії України або результатів ЗНО 2019, 2020, 2021 рр. у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені в Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019-2021 рр.

Примітка:   Результати ЗНО 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

Основна сесія НМТ буду проводитись з 18 липня до 10 серпня в Україні та 39 країнах Європи, тому Ви зможеше скласти тестування навіть за межами країни.
НМТ – це 35 тестів з української мови, 30 тестів з математики та 35 тестів з історії України, які Ви будете складати на комп’ютері у спеціальних центрах тестування. Результат можна буде отримати одразу після завершення тестування.

Електронний кабінет вступники зможуть зареєструвати з 1 липня, а подавати заяви – з 29 липня до 23 серпня. За державним замовленням (бюджет) можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності – від найвищого (1) до найнижчого (5) за твоїм вибором. За кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) можна подати до 20 заяв. Всі заяви, подані для вступу на навчання за державним замовленням, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Рекомендацію для зарахування за державним замовленням буде надано 29 серпня, а до 2 вересня Ви маєте подати оригінали документів особисто або з допомогою накладання на скан-копії Ваших документів кваліфікованого електронного підпису (КЕП). З усіма ключовими датами вступної кампанії можна ознайомитись за посиланням – тримай руку на пульсі та не прогав важливе!

Крім того,  під час вступу на місця державного замовлення абітурієнт подає мотиваційний лист.

В 2022 році зарахування  за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс навчально-наукового  інституту телекомунікаційних систем на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітніми програмами, закріпленими за кафедрами НН ІТС відбувається на основі мотиваційного листа.

 Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.
Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:
          - обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
        - бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
      - виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
       - ім’я та прізвище вступника.
Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

З порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році можна ознайомитися за посиланням>>

 

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ 

Конкурсний бал  для вступу на місця державного замовлення на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) визначається  за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3)/(K1+K2+K3) + ОУ

П1, П2, П3 – результати ЗНО або НМТ з української мови, математики та історії України (за шкалою 100...200 балів);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти (ФДП) для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів;

K1, K2, K3 - вагові коєфіцієнти предметів (див. нижче таблицю).

Максимальний конкурсний бал = 200.

У 2022 році також приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019, 2020, 2021рр з математики, української мови та історії України.

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка входить до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, тому за умови подачі заяви з першим або другим пріоритетом, конкурсний бал автоматично збільшується на 2% (множиться на коефіцієнт 1.02).  Сільський коефіцієнт в цьому році не враховується.

В навчально-науковому інституті телекомунікаційних систем щомісячно проводяться "Дні відкритих дверей", де всі охочі можуть поспілкуватися з викладачами кафедр НН ITC, ознайомитися з історією і структурою, особливостями навчального процесу в НН ITC, оглянути на­вчальні аудиторії, ознайомитися з матеріально-технічною базою лабо­раторій, щоб скласти повне уявлення про майбутню професію і рівень підготовки з неї.

З розкладом роботи Приймальної (відбіркових) комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів та з термінами прийому заяв і документів можна ознайомитись тут >>

Профорієнтаційна робота проводиться і під час вступної компанії на рівні відбіркової комісії НН ІТС. 

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 1. На що варто звернути увагу вступникові до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році?

 2. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

 3. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

 4. Конкурсні пропозиції на прийом до бакалаврату за результатами НМТ або сертифікатами ЗНО у 2022 році (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)
 5. Інформація про освітні програми, за якими проводиться підготовка фахівців в НН ІТС

 6. Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році​

 7. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

 8. Інформаційні матеріали Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

 9. Додаток 2 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році — Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

 10. Додаток 4 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році — творчих конкурсів для вступу на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

 11. Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО — спільний наказ МОЗ/МОН України

 12. Документи, необхідні для зарахування за результатами НМТ/ЗНО
 13. Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

КАТАЛОГ ВСТУПНИКА (Бакалаврат) 2022

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА