Вступ на 1й курс (бакалаврат)

ВСТУП – БАКАЛАВРАТ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НМТ АБО СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО)

Бажаєш отримат​и сучасну вищу освіту та престижну професію ?

Вступай до навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем !

Підготовка фахівців в НН ІТС здійснюється за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка.

В інституті функціонують три кафедри, які готують бакалаврів за трьома освітніми програмами. ​ 

КОМПАНІЇ, В ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ ВИПУСКНИКИ НН ІТС ТА НА ЯКИХ ПОСАДАХ

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить набір на спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка на денну та заочну форми навчання за освітніми програмами:

(Сертифікат про акредитацію освітньої програми)

(Сертифікат про акредитацію освітньої програми)

(Сертифікат про акредитацію освітньої програми)

Пропонуємо Вам ознайомитись з детальною інформацією щодо назв та змісту освітніх програм кафедр НН ІТС. Також пропонуємо ознайомитись з Кодексом честі КПІ ім Ігоря Сікорського.

Для вступників з тимчасово окупованих територій в КПІ ім. Ігоря Сікорського діють освітні центи "Донбас-Україна" та "Крим-Україна".

Офіційні документи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (Актуальна  інформація про правила прийому, дати проведення іспитів/співбесід, вартість навчання, ліцензійні обсяги, обсяги державного замовлення тощо)

 1. Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році

 2. Додатки до порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році:

 1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» в 2024 РОЦІ

 2. Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році:

 1. Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського (перший (бакалаврський) рівень)

 2. Телефони "гарячих ліній" та електронних пошт Відбіркових комісій

 3. Карта КПІ ім. Ігоря Сікорського

 4. Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

 5. Інформаційні матеріали Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (прохідні бали минулих років)

==================================================================================================

Подання оригіналів документів після отримання рекомендації на зарахування

 1. Відеоінструкція з реєстрації електронного кабінету вступника та подання заяв в 2023 р.

 2. Особливості реєстрації електронних кабінетів вступників в 2023 р.

 

З розкладом роботи Приймальної (відбіркових) комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів та з термінами прийому заяв і документів можна ознайомитись тут >>