Участь у конкурсах наукових проектів

Співробітники НДІ телекомунікацій сумісно з науковцями та студентами НН ІТС, беруть участь у  конкурсах наукових проектів.

Науковцями НН ІТС у 2021 році було подано 15 проектів на 6 конкурсів, з них 7 на Sikorsky Challenge 2021.

На конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2022 році за рахунок коштів держбюджету, подана 1 заявка:
«Розроблення автоматизованої станції на основі сучасних інформаційних технологій для виготовлення чутливих елементів волоконно-оптичних гіроскопів» Керівник проекту к.т.н., доц.  Іванов Сергій Вікторович, НДІ телекомунікацій.

На Конкурс проектів наукових робіт і науково-технічних розробок молодих вчених (відповідний наказ МОН від 29.09.2021 №1027 (ВИТЯГИ з протоколу №8 засідання Вченої ради НН ІТС від 27.09.2021 р.), подано 2 проекти:
• Науковий керівник д.т.н., с.н.с. Скулиш Марія Анатоліївна тема роботи прикладна "Технологія організації віртуального обчислювального простору для зебезпечення потреб телекомунікаційних мереж 5G", кафедра ІКТС;
• Науковий керівник к.т.н., доц. Осипчук Сергій Олександрович тема  прикладной работы "Автоматизація систем управління енергоресурсами на основі адаптивних інфокомунікаційних технологій ІоТ", кафедра ІКТС.

На конкурсний відбір проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у 2021 році, подано 3 проекти:
       - пройшли 1 етап відбору:
• Д.т.н., проф. Захаров Олександр Ввталійович "Нові принципи побудови мікрохвильових малогабаритних частотно-селективних пристроїв для перспективних систем бездротового зв'язку", (НДІ телекомунікацій);
• Д.т.н., с.н.с. Cкулиш Марія Анатоліївна "Інтелектуальна система керування процесом обслуговування гібридних телекомунікаційних сервісів у мережах 5G" (кафедра ІКТС);
       - не пройшов 1 етап відбору:
• Д.т.н., проф. Лисенко Олександр Іванович "Методи керування літаючими інформаційно-телекомунікаційними роботами" (кафедра ТК).

На конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок “Наука для безпеки і сталого розвитку України” оголошений Національним фондом досліджень України подано проект, який пройшов до числа переможців, що рекомендуються до реалізації за рахунок грантової підтримки НФДУ:
«Мікрохвильові пристрої на основі резонансних структур з метаматеріальними властивостями для захисту життєдіяльності та інформаційної безпекти України», керівник проекту : академік НАНУ, д.т.н., проф. Ільченко Михайло Юхимович, від. виконавець: к.т.н., доц. Живков Олександр Петрович (кафедра ТК).

До конкурсу спільних українсько-китайських науково-дослідних проєктів на 2021–2022 рр., подано:
"Методи синтезу оптимальних траєкторій виведення на орбіту Землі наноспутнікових модулів багаторазовими авіаційно-космічними системами" (Methods for the synthesis of optimal trajectories for launching nanosatellite modules into Earth orbit by reusable aerospace systems), керівник НДР проф., д.т.н. Лисенко О.І. (кафедра ТК).

Участь у Фестивалях/конкурсах інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge-2021» (подано стартап-проєкт/фіналіст) та інших.

До Конкурсу інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2021: Україна і Світ» _7_ стартап-проєктів, з них:
         - 2 фіналісти:
• секція 1: Оборона і безпека. Проект №130 «Передавальний та приймальний пристрої терагерцового діапазону для бездротових інфокомунікаційних систем» (стендова доповідь, команда проекту: к.т.н., доц. Гліб Леонідович Авдєєнко, к.т.н., проф. Теодор Миколайович Наритник) Кафедра ТК;
• секція 6: Інформаційні технології, цифрова країна, кібербезпека. Проєкт №196 «Низькоорбітальна супутникова система інтернету речей на базі архітектури розподіленого супутника» (доповідь у форматі пітч, керівник проекту: академік НАНУ, д.т.н., проф. Ільченко Михайло Юхимович, доповідач – к.т.н., доц. Капштик Сергій Володимирович) Кафедра ТК;

            - 1 учасник:
• секція 5: Аграрна інженерія. Проєкт №27 «Автоматизована мінітеплиця з сервісним роботом». Виконавець : науковий магістр Нідченко Ілля Андрійович ТЗ-01мн, Науковий керівник : проф. Лисенко О.І., Кафедра ТК;
            - 4 проекти не пройшли:
• «Методи підвищення ефективності функціонування безпроводових сенсорних мереж на основі використання телекомунікаційних аероплатформ» (Контактна особа: к.т.н., доц. Явіся В.С. Керівник проекту: д.т.н., проф. Лисенко О.І.) Кафедра ТК;
«Безпроводові сенсорні мережі для контролю безпеки проведення масових заходів» (Виконавець : науковий магістр Осинський Антон Костянтинович, гр. ТЗ-91мн, Науковий керівник: д.т.н., проф.. Лисенко О.І.) Кафедра ТК;
«Впровадження мобільних сенсорних мереж з покращеною пропускною здатністю за допомогою технології МІМО» (Виконавець : бакалавр Сергійчук Данило Михайлович, гр. ТМ-71, Науковий керівник: д.т.н.,проф.. Лисенко О.І.) Кафедра ТК;
«Датчики безпроводової мережі на базі схеми збору данних зі статичними і мобільними приймачами» (Виконавець: магістр прикладний Кучеренко Анастасія Андріївна, гр. ТЗ-01мп, Науковий керівник: д.т.н.,проф.. Лисенко О.І.) Кафедра ТК.