Науково-технічні конференції

 

Науково-технічні конференції: короткі відомості, участь ІТС та НДІ ТК в організації і проведенні

 

      Науковцями ІТС та НДІ щорічно проводяться 3 Міжнародні науково-технічні конференції конференції. 

 

      1. У вересні (з 2016 р.) проходить ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо/UkrMiCo)

          УкрМіКо має статус базової конференції Наукової ради Міністерства освіти і науки України. 

          Конференція офіційно зареєстрована в міжнародній наукометричній базі, яку супроводжує ІЕЕЕ
ІЕЕЕ International Conference on Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo)

                                                       

Напрями роботи конференції:

Секція 1. Інфокомунікації
Секція 2. Телекомунікації
Секція 3. Радіотехніка
Секція 4. Електроніка

Науковий керівник конференції
ІЛЬЧЕНКО Михайло Юхимович – академік НАНУ,
д.т.н., проф., голова ВР КПІ ім. Ігоря Сікорського,
ЕЕЕ Senior Member.

Сайт конференції: http://ukrmico.ieee.org.ua
Електронна адреса конференції: ukrmico@kpi.ua

   

2. В кінці квітня (з 2007 р.) , на базі Науково-дослідного інституту телекомунікацій та Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського
проходить Міжнародна науково-технічна конференція "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" (МНТК "ПТ"), International Scientific and Technical Conference 
"MODERN CHALLENGES IN TELECOMMUNICATIONS" (МСТ),   назва МНТК до 2019 року "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" 

та Перспективи телекомунікацій

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів "Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем" 

(МНТК "ПРІТС")/International Scientific and Technical Conference of Students and Postgraduate "Prospects of Development for Information-Telecommunication Technologies and Systems" (PDITS), що проводиться в рамках МНТК ПТ, як окрема секція. 

Конференція проходить за такими напрямками:

1. Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах.
2. Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології.
3. Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології.
4. Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей.
5. Інформаційні технології в телекомунікаціях.
6. Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій.
7. Системна й програмна інженерія інфокомунікацій.
8. Семінар: Modern information and telecommunication trends (спілкування виключно на англійській мові).
9. Виставка: Інноваційні розробки в області телекомунікацій. 

                 

  Матеріали конференції за всі роки надані на сторінці конференції та на сайті журналу конференції з 2015 рокуНа базі Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ"  щороку починаючи з 2009, проводиться (як окрема секція) Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем».

    

    3. На початку літа з 2013 р., проходить Міжнародна конференція країн Причорноморського регіону по телекомунікаціям та мережам зв'язку  (ІЕЕЕ BlackSeaCom)
 

        Конференція входить до Міжнародних науковометричних баз даних Scopus та ін.:
ІЕЕЕ International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom)

blackseacom
Почесний Співголова конференції:   академік НАНУ, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.;
До програмного комітету входить: д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц. Астраханцев А.А., асп. Гвоздецька Н.А.


Сайт конференції: http://www.ieee-blackseacom.org

 

      

Науковці, студенти та аспіранти ІТС приймають участь в міжнародних та всеукраїнських семінарах і конференціях.
В 2020 році прийнято участь у:


SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS - V Міжнародна науково-практична конференція , Харків, Україна 12-14 квітня 2020 р .
Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання - Міжнародної науково-практичної конференції (20-25 травня 2019 року, м. Івано-Франківськ) (ITKM – 2019) .
"Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 14-15 травня 2020 р.).
Інфокомунікації – сучасність та майбутнє: матеріали десятої міжнар. наук.-пр. конф. м. Одеса 16-19 лист. 2020 р. – Одеса: ОНАЗ, 2020.
"Економічні свободи та інституції: правове регулювання та ефективність - міжнародна науково-практична конференція (22-23 жовтня 2020 р., м. Ужгород).
"Відкриті еволюціонуючі системи - V Міжнародна науково-практична конференція, 9-21 травня 2020 року.
"Сучасні  тенденції розвитку  інформаційних  систем  і  телекомунікаційних  технологій», 19грудня 2019р. (Київ, Україна) Другаміжнароднанауково-практична конференція.
та інших.

та в конференціях, що публікуються за кордоном: 

ICAIIT 2020  8th International Conference on Applied Innovations in IT (ICAIIT 2020) Koethen , Germany 10 March 2020Editors.

PIC S&T 2020 IEEE International Scientific-Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» – PICS&T'2020.

9th International Conference "Information Control Systems & Technologies", September 24–26, 2020, ICST-2020.

Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2020) : Минск, Республика Беларусь.

CSIT-2020, IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies.

Next-Generation Suborbital Researchers Conference.

IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine at Seout, BIBM2020.

та інших.