Доктор філософії (PhD)

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА ЇХ КЕРІВНИКІВ  (надано відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського)  

=====================================================================

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 р. (Офіційна інформація від відділу Аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

1. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

(Cертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми)

Нормативні документи

  1. Положення про прийом на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для здобуття ступеня доктора філософії у 2024 році
  2. Програма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка на 2024 рік
  3. Програма додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 172  Електронні комунікації та радіотехніка на 2024 рік
  4.  Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін

Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Телекомунікації та радіотехніка» за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (на 2023-2024 навчальний рік)

Аспіранти за ОНП доктора філософії

1. Відповідність наукової складової ОНП доктор філософії науковим школам, напрямам наукової діяльності кафедр та наукових керівників аспірантів

2. Таблиця відповідності тематики наукових досліджень аспірантів опублікованим працям їх наукових керівників

 

Навчальні плани підготовки докторів філософії

1. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2020 рік)

2. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочна форма) (2020 рік)

3. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2019 рік)

4. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочна форма) (2019 рік)

5. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2018 рік)

6. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2017 рік)

 

Робочі навчальні плани підготовки докторів філософії

 

1.  Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2021 р.)

2. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2020 р.) - кафедра ІКТС

3.  Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2020/2021 н.р (денна) (набір 2020 р.)

4.  Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2020/2021 н.р (денна) (набір 2019 р.)

5. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2021 р.) - кафедра ТК

6. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (заочна) (набір 2021 р.) - кафедра ТК

7. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2020 р.) - кафедра ТК

8. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (заочна) (набір 2020 р.) - кафедра ТК