Визнання досягнень НДІ ТК

Лауреати Державних премій в галузі науки і техніки

Інші досягнення

НДІ телекомунікацій працює за двома пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки:

 

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

2. Інформаційні та комунікаційні технології.

 

Наукова діяльність НДІ здійснюється в галузі технічних наук, а саме: телекомунікацій. Основна тематика науково-дослідних робіт вчених НДІ спрямована на виконання пріоритетного наукового напряму «Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства». В межах цього напряму НДІ телекомунікацій був головною організацією з Державної науково-технічної програми «Телекомунікаційні системи і інформаційні ресурси». В межах цієї програми НДІ співпрацював з організаціями НАН України:

- Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова;

- Національною бібліотекою ім. В.І. Вернадського;

- Інститутом проблем реєстрації інформації.

 

НДІ в різні часи був головною організацією по виконанню інших державних науково-технічних програм України. Серед них: «Комплексна програма створення єдиної національної системи зв'язку в Україні», «Комплексна програма створення Єдиної супутникової системи передачі інформації», «Системи зв`язку» (1993-97 рр.), «Перспективні телекомунікаційні системи i технології» (1997-2000 рр.), «Перспективні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації, системи зв’язку», програма досліджень згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо реформування вищої освіти України” №832 від 10.09.96 р., «Національна програма розвитку  інформатизації в Україні», «Перспективні телекомунікаційні системи та технології для інформаційного забезпечення освіти і науки України».