Патенти

(Сторінка на стадії розробки)

Патенти отримані у 2021 році

Патент на корисну модель № 146716 (Україна) «СМУГОПРОПУСКАЮЧИЙ РЕШІТЧАСТИЙ ФІЛЬТ»,  H01P 1/203(2006.01) // О.В. Захаров, С.О. Розенко, С.М. Літвінцев, Л.С. Пінчук, бюл. №10 від 0.03.2021. Заявка  u202007336 від 18.11.2020.
Патент на корисну модель № 144798 (Україна) «Аналого-цифровий пристрій двоканального моноімпульсного вимірювання пеленгу джерел радіовипромінювання на несучій частоті вхідних сигналів»  МПК (2006), G01S 3/00 // Ільницький А.І., Куценко Р.О., Рудевич А.Є., бюл. №20 від 26.10.2021. Заявка  u202003103 від 25.05.2020. із студентами
Заявка на винахід a202006987 від 02.11.2020. «Спосіб просторової модуляції сигналів та пристрій для його реалізації». Автори: Солодовник В’ячеслав Ігорович, Науменко Микола Іванович, Уривський Леонід Олександрович, Осипчук Сергій Олександрович.
Патенти де власник нє КПІ ім. Ігоря Сікорського:
Патент на корисну модель № 146345 (Україна) «СПОСІБ ОРТОГОНАЛЬНОГО ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО БЛОЧНОГО КОДУВАННЯ СИГНАЛІВ», H04L 27/32(2006.01), H04L 13/00 // Солодовник В.І.,Науменко М.І., Уривський Л. О., Осипчук С.О., бюл. №6, 10.02.2021. Заявка  u202006592 від 13.10.2020.
Патент на корисну модель № 146346 (Україна) «СПОСІБ ОРТОГОНАЛЬНОГО ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО БЛОЧНОГО КОДУВАННЯ СИГНАЛІВ», H04L 27/32(2006.01), H04L 13/00 // Солодовник В.І.,Науменко М.І., Уривський Л. О., Осипчук С.О., бюл. №6, 10.02.2021. Заявка  u202006780 від 21.10.2020.
Патент на корисну модель № 147763 (Україна). Низькоорбітальна супутникова мережа з архітектурою розподіленого супутника з автономною системою для визначення кутової орієнтації малих супутників на орбіті, G01S 19/00 // Сайко В. Г., Домрачев В. М., Наритник Т. М.,  Пром. Власність, №23 від 10.06.2021. Заявка  u202100405 від 03.02.2021.

Патент на корисну модель №147865 (Україна). Спосіб когнітивного багатокористувацького доступу з OFDMA для низькоорбітальної системи з архітектурою розподіленого супутника, H04W 72/00, H04B 7/208 // Сайко В. Г., Домрачев В. М., Наритник Т. М.,  Пром. Власність, №24 від 16.06.2021. Заявка u202100404 від 03.02.2021.

US patent №: US10984082B2 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD) «Electronic device and method for providing user information», G06F21/32 // Astrakhantsev Andrii, Shchur Oleksandr, Korobov Mykhaylo, Oliynyk Andriy, Kim Jae-hong, 2021-04-20.
US patent №: US10986462B2 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD) « System and method for providing information using near field communication», H04W4/90 //Kim Sun-kyung, Yakishyn Yevhenii, Astrakhantsev Andrii, Korobov Mykhaylo, Tuz Vladimir, Moon Kyoung-jin, 2021-04-20
US patent №: US2021342967A1 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD) «Method for securing image and electronic device performing same», G06T1/00 // Popov Artem, Popov Oleksandr, Kulakov Aleksey, Astrakhantsev Andrii, Shchur Oleksandr, Tatarinova Yuliia, 2021-11-04.

Патенти отримані у 2020 році

Свідоцтво про авторське право на твір №96078 від 17.02.2020 р. “Комп’ютерна програма “Когнітивна ІТ платформа ПОЛІЕДР” (“КІТ ПОЛІЕДР”) (“POLYHEDRON”) Автори. Стрижак О.В., Глоба Л.С., Величко В.Ю., та ін. Офіційний бюлетень №57 (31.03.2020) с. 402-403.
Свідоцтво про авторське право на твір №96125 від 18.02.2020 р. “Комп’ютерна програма “Трансдисциплінарна інформаційно-аналітична система ПРИЗМА” (“ТІАС ПРИЗМА”) Автори. Стрижак О.В., Глоба Л.С., Величко В.Ю., та ін. Офіційний бюлетень №57 (31.03.2020) с.422-423.
Свідоцтво про авторське право на твір №96130 від 18.02.2020 р. "Трансдисциплінарні онтологічні дослідження операціональних середовищ і процесів" ("ТОДОС-ПРОЦЕСИ") Автори. Стрижак О.В., Глоба Л.С., Величко В.Ю. та ін. Офіційний бюлетень №57 (31.03.2020) с.430.
Свідоцтво про авторське право на твір №95413 від 17.01.2020 р. Літер-й письмовий твір наукового хар-у. Стаття «Оценка стабильности сигналов синхронизации в современных пакетных сетях». Автори. Бірюков М.Л., Тріска Н.Р., Худинцев М.М. Офіційний бюлетень №57 (31.03.2020) с.131
Офіційний бюлетень №61 (**.12.2020) стор. ***-***, свідоцтво №99953 (**.12.2020 р.) про реєстрацію авторського права на твір "Орієнтований підхід безпеки інформації для хмарних обчислень". Автори: Єрмаков А.В.
Офіційний бюлетень №61 (**.12.2020) стор. ***-***, свідоцтво №99954 (**.12.2020 р.) про реєстрацію авторського права на твір "Хмарні середовища в сфері телекомунікацій". Автори: Єрмаков А.В.
Офіційний бюлетень №61 (**.12.2020) стор. ***-***, свідоцтво №99955 (**.12.2020 р.) про реєстрацію авторського права на твір "Методика проведення моніторингу безпеки в телекомунікаційних мережах з застосуванням методів криптографії". Автори: Єрмаков А.
Офіційний бюлетень №61 (**.12.2020) стор. ***-***, свідоцтво №99956 (**.12.2020 р.) про реєстрацію авторського права на твір "Модель управління процесом захисту телекомунікаційної мережі передачі даних". Автори: Єрмаков А.В.
1. Патент на корисну модель № 145151 (Україна) «СМУГОПРОПУСКАЮЧИЙ ГРЕБІНЧАСТИЙ ФІЛЬТР», H01P 1/203 (2006.01) // О.В. Захаров, С.О. Розенко, С.М. Літвінцев, Л.С. Пінчук, Пром. Власність, 2018 р., №22 (25.11.2020 р.)
2. Патент на корисну модель UA № 140040, Бюл. № 3 від 10.02.2020, Система забезпечення зв'язку між двома радіорелейними станціями / М.Ю. Ільченко, Є.А. Якорнов, Г.Л. Авдєєнко, О.Ф. Цуканов
3. Патент на корисну модель UA № 138585, Бюл. № 23 від 10.12.2019, Спосіб визначення координат елементів бездротової сенсорної мережі / Лисенко О.І., Новиков В.І., Цуканов О.Ф., Якорнов Є.А.
4. Патент на корисну модель №144798 (Укр.), Бюл. № 10 від 26.10.2020, «Аналого-цифровий пристрій двоканального моноімпульсного вимірювання пеленгу джерел радіовипромінювання на несучій частоті вхідних сигналів»/ Ільницький А.І.;Куценко Р.О.; Рудевич А.Є.
5. Патент на корисну модель № 145417 (Україна), Бюл. № 23 від 10.12.2020, «Аналого-цифровий пристрій двоканального моноімпульсного вимірювання несучої частоти джерел радіовипромінювання»/ Ільницький А. І.; Куценко Р. О.; Рудевич А. Є.
6. Патент на корисну модель UA № 145067, Бюл. № 22 від 25.11.2020, Спосіб функціонування космічної системи / Матвієнко С.А., Капштик С.В., Рокитський Є.Л. Власник не КПІ.
7. Патент на винахід № US 2020/0275249 A1 (United States), Aug. 27 , 2020 «SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING INFORMATION USING NEAR FIELD COMMUNICATION» 1. Sun-Kyung Kim, Busan ( KR ) ; Yevhenii YAKISHYN; Andrii ASTRAKHANTSEV та ін. Власник не КПІ.  

Патенти отримані у 2019 році

Патенти отримані у 2018 році