Підготовка наукових кадрів

Аспірантура (PhD)

Інститут телекомунікаційних систем проводить підготовку студентів для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії (PhD) за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки*:

Початок прийому заяв та документів 17 травня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 25 червня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань 26 серпня 2021 року – 07 вересня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 09 вересня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 14 вересня 2021 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення не пізніше 15 вересня 2021 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 15 вересня 2021 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 22 вересня 2021 року

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

  1. Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії у 2021 році
  2. Програма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка на 2021 рік
  3. Програма додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка на 2021 рік
  4. Склад предметної комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка у 2021 році та дати проведення встувних екзаменів
  5. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка
  6. Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка
  7. Програма педагогічної практики докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка
  8. Робоча програма педагогічної практики докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

ВСТУП до АСПІРАНТУРИ

Захисти дисертацій