Вступ на 1й курс

Списки зарахованих з 15 вересня 2023 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб (додатковий набір)

Привітання ректора КПІ першокурсникам

Інструкція з поселення до гуртожитків на 2023/2024 н.р.

Порядок постановки на військовий облік ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ у 2023 році

Списки зарахованих з 01 вересня 2023 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Списки зарахованих з 01 вересня 2023 на перший курс за кошти фізичних та / або юридичних осіб на основі ПЗСО

Списки зарахованих з 01 вересня 2023 на перший курс НН ІТС за державним замовленням на основі ПЗСО

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА 1й КУРС НН ІТС (БАКАЛАВРИ)

Бажаєш отримат​и сучасну вищу освіту та престижну професію?

Вступай до навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем !

 

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка.

В інституті функціонують три кафедри, які готують бакалаврів за трьома освітніми програмами. ​ 

Офіційні документи:

 1. Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році

 2. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» в 2023 РОЦІ

 3.  Перелік необхідних документів

==================================================================================================

Подання оригіналів документів після отримання рекомендації на зарахування

Відеоінструкція з реєстрації електронного кабінету вступника та подання заяв в 2023 р.

Особливості реєстрації електронних кабінетів вступників в 2023 р.

 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить набір на спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка на денну та заочну форми навчання за освітніми програмами:

Пропонуємо Вам ознайомитись з детальною інформацією щодо назв та змісту освітніх програм кафедр НН ІТС​. Також пропонуємо ознайомитись з Кодексом честі КПІ ім Ігоря Сікорського.

У 2023 році вступники на 1й курс можуть подати до п'яти (5) заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях та  до п'ятнадцяти (15) заяв на небюджетні конкурсні пропозиції без обмеження кількості спеціальностей. Загалом за всіма формами здобуття освіти (денна, заочна) сумарно одна людина може подати 20 заяв. Усі заяви, подані для вступу на навчання за державним замовленням, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

 Крім того,  під час вступу на місця державного замовлення вступник має обов'язково подати мотиваційний лист.

У КПІ ім. Ігоря Сікорського мотиваційний лист подається на всі спеціальності. Відповідно до «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році», мотиваційні листи не оцінюються, а розглядаються. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для впорядкування вступників у разі однакового конкурсного бала та пріоритетності заяв.

Вступники на 1-й курс (бакалаврат) подають заяви тільки в електронній формі, крім  випадків, визначених п.VI (“Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році”).

​​У 2023 році зарахування на місця державного замовлення на перший курс навчально-наукового  інституту телекомунікаційних систем на спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка за освітніми програмами, закріпленими за кафедрами НН ІТС, відбувається на конкурсній основі за результатами складання національного мультипредметного тесту (НМТ) з трьох предметів: перший предмет - українська мова, другий предмет - математика, третій предмет - історія України або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) або біологія або фізика або хімія .

Примітка:  Результати ЗНО 2020–2021 років з української мови і літератури/ української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

Реєстрація для складання НМТ розпочнеться 03 квітня та триватиме до 03 травня.

Основна сесія НМТ буду проводитись з  05 червня до 23 червня в Україні та 41 країні світу, тому можна скласти тестування навіть за межами країни. Додаткова сесія НМТ з 11 по 24 липня. НМТ – це комплексний тест з трьох предметів, які ви будете складати на комп’ютері у спеціальних тимчасових центрах тестування впродовж 180 хвилин. Результат можна буде отримати одразу після завершення тестування. Детально про НМТ, структуру тестів та процедуру складання можна почитати на офіційному ресурсі Українського центру оцінювання якості освіти, який організовує та проводить тестування.

В 2023 році зарахування  за кошти фізичних та/або юридичних осіб на денну або заочну форму навчання на перший курс навчально-наукового  інституту телекомунікаційних систем на спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка за освітніми програмами, закріпленими за кафедрами НН ІТС відбувається на основі мотиваційного листа.

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2023 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:

 • обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;

 • бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);

 • ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

Електронний кабінет вступники зможуть зареєструвати з 01 липня, а подавати заяви – з 19 липня до 31 липня. За державним замовленням (бюджет) можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності – від найвищого (1) до найнижчого (5) за твоїм вибором. За кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) можна подати до 15 заяв. Рекомендацію для зарахування за державним замовленням буде надано 05 серпня, а до 08 серпня необхідно подати оригінали документів особисто або з допомогою накладння кваліфікованого електронного підпису у кабінеті вступника. З усіма ключовими датами вступної кампанії можна ознайомитись за посиланням – тримайте руку на пульсі та не прогавьте важливе!

 

З порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році можна ознайомитися за посиланням>>

 

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, конкурсний бал (далі КБ) обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = [(К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3)/(K1+K2+K3) + ОУ]xГК

П1, П2, П3 – відповідно оцінки НМТ з  першого (українська мова), другого (математика) та третього (на вибір) предмету (за шкалою 100...200 балів);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти (ФДП) для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів;

K1, K2, K3 - вагові коєфіцієнти предметів (див. нижче таблицю).

Якщо конкурсний бал вступника перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

У 2023 році також приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021 рр.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020–2021 років з трьох предметів КБ обчислюється за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3),

де  П1, П2, П3 – оцінки з першого (українська мова), другого (математика) та третього (на вибір)  предметів ЗНО.

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі ПЗСО.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Мінімальний КБ для участі в конкурсі на місця державного замовлення має бути не меншим за 130 балів.

Спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка входить до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, тому за умови подачі заяви з першим або другим пріоритетом, конкурсний бал автоматично збільшується на 2% (множиться на галузевий коефіцієнт (ГК) 1.02). Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

В навчально-науковому інституті телекомунікаційних систем щомісячно проводяться "Дні відкритих дверей", де всі охочі можуть поспілкуватися з викладачами кафедр НН ITC, ознайомитися з історією і структурою, особливостями навчального процесу в НН ITC, оглянути на­вчальні аудиторії, ознайомитися з матеріально-технічною базою лабо­раторій, щоб скласти повне уявлення про майбутню професію і рівень підготовки з неї.

З розкладом роботи Приймальної (відбіркових) комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів та з термінами прийому заяв і документів можна ознайомитись тут >>

Профорієнтаційна робота проводиться і під час вступної компанії на рівні відбіркової комісії НН ІТС. 

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Що потрібно знати вступнику до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2023 році?

 2. Презентація УЦОЯО "НМТ-2023"

 3. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

 4. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського в 2023 році" 

 5. Інформація про освітні програми, за якими проводиться підготовка фахівців в НН ІТС
 6. Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році​

 7. Інформаційні матеріали Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського - прохідні бали минулих років

 8. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту для спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського

 9. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів загального національного оцінювання 2020-2021 років

 10. Калькулятор конкурсного бала вступника 

 11. Положення про випускників системи доуніверситетської підготовки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», які досягли особливих успіхів у навчанні

 12. Додаток 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році — Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
 13. Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО — спільний наказ МОЗ/МОН України

 14. Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців
 15. Максимальні обсяги державного замовлення на 2023 рік

 16.  

   Перелік необхідних документів

КАТАЛОГ ВСТУПНИКА (Бакалаврат) 2023

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Віртуальний тур університетським кампусом

Інтерактивна мапа території КПІ ім. Ігоря Сікорського