Комісія з розгляду науково-технічних матеріалів

Наказ № НОН.61.2020 від 29.12.2020 Про порядок підготовки та можливість оприлюднення науково-технічних матеріалів у засобах масової інформації

З метою організації розгляду науково-технічних матеріалів для можливості оприлюднення їх в засобах масової інформації (відкрите опублікування)

Н А К А З У Ю :

Створити в структурних підрозділах університету Комісії з розгляду науково-технічних матеріалів щодо можливості оприлюднення їх в засобах масової інформації (відкрите опублікування) (далі – Комісії) у складі:

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Науково-дослідний інститут телекомунікацій

Голова комісії: Кравчук Сергій Олександрович, д.т.н., проф., заст. директора НДІ телекомунікацій, зав. кафедри;
Заст. голови: Глоба Лариса Сергіївна, д.т.н., проф., в.о. зав. кафедри;
                       Правило Валерій Володимирович, к.т.н., доц., заст. директора
Секретар комісії: Іванова Тетяна Львівна, пров. інженер;
Члени комісії: Трубін Олександр Олексійович, д.т.н., с.н.с.;
                          Явіся Володимир Сергійович, к.т.н., доц.

Для розгляду Матеріалів Комісією автори надсилають секретарю Комісії  на E-mail: ivanova@its.kpi.ua:
- матеріали (файли pdf, doc) (погоджені кафедрою),  до Матеріалів написаних іноземною мовою обов’язково додається файл його перекладу державною мовою,
- в листі вказати назву ЗМІ або заходу до якого буде подано матеріал (для заходу вказати дати та місце
  проведення),
-
як що є можливість, Матеріал надати/передати секретарю Комісії у роздрукованому вигляді на папері формату А4 в одному примірнику (для іномовних + переклад).

ВИСНОВОК про можливість оприлюднення матеріалів у засобах масової інформації оформлює секретар Комісії в роздрукованому вигляді на папері формату А4 в двох примірниках (один лишається в РСО, другий повертається автору з оригіналами підписів та печаткою).
 

Для отримання АКТу про можливість оприлюднення матеріалів у ЗАКОРДОННИХ ЗМІ або заходах, спочатку офорлюється ВИСНОВОК, який надається до загально-університетської Комісії для розгляду та оформлення АКТу.

За результатами розгляду, Комісією  приймається відповідне рішення, яке зазначається у Висновку про можливість оприлюднення матеріалів у засобах масової інформації.
Якщо під час розгляду Матеріалів, призначених для оприлюднення в засобах масової інформації, Комісія виявить відомості, які не можуть бути оприлюднені, або члени Комісії не можуть прийняти рішення щодо можливості (заборони оприлюднення матеріалів в засобах масової інформації), то у Висновку робиться відповідний запис і Матеріали передаються на розгляд Експертної комісії з питань таємниць КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 
Висновок підписується головою Комісії, її секретарем і членами Комісії – фахівцями у відповідній галузі та ставиться печатка структурного підрозділу.
Висновок Комісії обов'язково погоджується з:
  • начальником відділу секретного діловодства (за його відсутності – з уповноваженим представником режимно-секретного органу – РСО університету);
  • директором департаменту інноватики та трансферу технологій (за його відсутності – з заступником проректора з наукової роботи).