До уваги випускників ІТС!

Просимо Вас взяти участь в анкетуванні щодо відгуків і якості навчання випускників ІТС.

 

УВАГА!

Інститут телекомунікаційних сис​тем проводить підготовку фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

  • перший (бакалаврський);

  • другий (магістерський);

  • третій (освітньо-науковий).

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

В інституті функціонують три кафедри, які готують випускників за трьома освітніми програмами. ​ 

 

Відео про ІТС:

ПРОТОКОЛ №6 від 24.06.2020

Надіслав: v.pravylo , дата: пн, 12/04/2021 - 13:07
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Підсумки літньої екзаменаційної сесії. Практика проведення екзаменаційної сесії в дистанційному режимі; Перспективи розвитку діалогового контенту на ресурсах ІТС. Просування ІТС в інформаційному просторі; Поточні справи.

ПРОТОКОЛ №5 від 25.05.2020

Надіслав: v.pravylo , дата: чт, 08/04/2021 - 13:58
ПРЯДОК ДЕННИЙ: Про організацію вступної компанії 2020 року. Планування роботи приймальної комісі; Про стан підготовки до проведення весняної сесії в дистанційному режимі;Про результати 15-річної співпраці з факультетом Інформатики Технічного університету м. Дрездена у рамках Європейської програми магістратури Distributed Systems Engineering; Доповідь Цуріна О.П. про стан сайтів кафедр ІТС.

ПРОТОКОЛ №4 від 27.04.2020

Надіслав: v.pravylo , дата: чт, 08/04/2021 - 13:53
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Підсумки з навчально-методичної діяльності ІТС за 2019 рік та завдання на 2020 рік; Підсумки проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2020"; Затвердження програм вступного іспиту та додаткового випробування на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії; Щодо публікації статей в журналі Information &Telecommunication Sciences за підсумками проведення МНТК "ПТ-2020".

ПРОТОКОЛ №3 від 30.03.2020

Надіслав: v.pravylo , дата: чт, 08/04/2021 - 13:43
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Підсумки з навчально-виховної діяльності ІТС за 2019 рік. Завдання на 2020 рік; Розгляд та затвердження положення ІТС про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін; Розгляд та затвердження порядку нарахувань додаткових балів за творчі досягнення при вступі в магістратуру; Затвердження результату атестації співробітників НДІ телекомунікацій; Стан підготовки до проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2020.

ПРОТОКОЛ №1 від 27.01.2020

Надіслав: v.pravylo , дата: чт, 08/04/2021 - 13:25
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Доповідь молодого вченого з огляду останніх публікацій у сфері телекомунікацій; Реформи освіти в Україні. Форми фінансування вишів; Кадрові питання; Підсумки міжнародної діяльності ІТС за 2019р. та завдання на 2020 рік; Щодо акредитації університетів згідно з «Новації від НАЗЯВО»; Поточні справи.