ПРОТОКОЛ № 5 від 03.06.2019

Надіслав: admin_its , дата: нд, 08/12/2019 - 19:44

Протокол № 5

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 03.06.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за травень 2019 р.

Доповідач: Бугаєнко Ю.

2. Удосконалення взаємодії між адміністрацією ІТС та студактивом ІТС.

Доповідачі: Правило В.В., Якорнов Е.А., Кравчук С.О., Мікляєв О.В., представники студради ІТС.

3. Підготовка до вступної компанії

Доповідач: Правило В.В.

4. Про хід взаємодії кафедр ІТС із компаніями-партнерами ІТС

Доповідачі: керівники кафедр

5.Поточні справи.

4.1. Результати ректорського контролю.

Доповідач: Правило В.В.

4.2. Розгляд конкурсних справ.

Доповідач: Правило В.В.

1.    СЛУХАЛИ: Доповідь Бугаєнко Ю. про стан науки в області телекомунікацій за травень 2019 р.​

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

2.    СЛУХАЛИ: Про удосконалення взаємодії між адміністрацією ІТС та студактивом ІТС.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідачі: д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Правило В.В., к.т.н., проф.  Якорнов Е.А., Мікляєв О.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С., представники студради ІТС (Цимбал Г, Буглак Д., Дорошенко А., Ганжа Я., Пономаренко І, Бойченко Н, Жара К.)

УХВАЛИЛИ:

1.    З метою поширення інформації та координації дій між керівництвом ІТС та студентами ІТС рекомендувати Студраді ІТС визначити відповідальних із числа активу студентів за основними напрямками діяльності інституту: навчально-методична робота, організаційно-виховна робота, науково-інноваційна робота та господарська робота.

2.     Для покращення науково- інноваційної складової поширити інформацію щодо науково-дослідницьких груп та гуртків ІТС у соціальних мережах, зазначивши також посилання на дану інформацію на сайті ІТС http://www.its.kpi.ua та сайтах кафедр (http://tk-its.kpi.ua/uk/node/114, http://www.its.kpi.ua/ts/Pages/ScienceWork/, http://www.its.kpi.ua/ndcmd/).

3.    Організувати у 2019-2020 навчальному році відкриту лекцію щодо ознайомлення студентів з основними напрямкам наукових досліджень в ІТС.

4.    Розповсюдження між студактивом та співробітниками ІТС інформації, що стосується питань повсякденної діяльності, реалізувати через секретарів кафедр.

5.    Для покращення умов навчання а також благоустрою корпусу №30 та прилеглої території запропонувати Студраді ІТС розглянути питання щодо організації чергування студентів в корпусі №30 та періодичного наведення порядку на закріпленій за інститутом території.

6.    Рекомендувати адміністрації ІТС активно сприяти ініціативним проектам студентів щодо покращення умов навчання, доступу до мережі Інтернет, благоустрою корпусу №30 та прилеглої території.

7.    Питання, які стосуються повсякденного забезпечення життєдіяльності студентів, вирішувати на рівні керівництва кафедр та інституту. Пропозиції, що стосуються загальноуніверситетських питань, попередньо обговорювати з керівництвом ІТС.

8.    Проводити зі студентами роботу з питань збереження та дбайливого відношення до майна та матеріальних цінностей в приміщеннях та навчальних аудиторіях корпусу №30.

3      СЛУХАЛИ: Підготовка до вступної компанії. Правило В.В. повідомив присутніх про строки подачі документів.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома

4.Поточні справи.

4.1 СЛУХАЛИ: Результати ректорського контролю.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

4.2  СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ на заміщення посади : Явіся В.С., Мошинська А.В..

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади доцента кафедри телекомунікацій Явісю В.С. та доцента кафедри телекомунікаційних систем - Мошинську А.В.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

В.о. вченого секретаря                                            Л.О. Афанасьєва

Дата прийняття
03.06.2019
Номер протоколу
5