ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2024 році

 До уваги аспірантів КПІ ім.Ігоря Сікорського!                                                                                                                 

З метою  інформування аспірантів, наукових керівників щодо змін до чинного законодавства з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів, насамперед з питань вчасної підготовки дисертації до захисту та проходження процедури захисту, відділ аспірантури та докторантури ЗАПРОШУЄ   06 березня 2024 року о 15.00 взяти участь у вебінарі організаційного та консультаційного характеру у форматі «запитання-відповіді».
Для участі у вебінарі необхідно заповнити Google-форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfokTKk5wmcoxI-YsT2grMf6YabFPnOGfGAb7bsoOBuYxl8Jg/viewform?usp=sharing

З метою оптимізації витрат часу та конструктивного спілкування у форматі «запитання-відповіді» прохання заздалегідь ознайомитись з нижчезазначеними нормативними документами та внести будь які запитання до  Google-форми.

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім.Ігоря Сікорського https://aspirantura.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/01/dodatok_1_polozhennya_doktor_filosofiyi_11_01_2024.pdf

Правила та процедури проведення захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://rada.kpi.ua/node/41


До уваги аспірантів, які завершили дисертацію та проходять процедуру підготовки до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії!

1.  Звертаємо Вашу увагу: Після проведення презентації результатів досліджень на засіданні кафедри та отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації необхідно подати до 18 березня 2024 року до Служби ученого секретаря документи для затвердження складу разової спеціалізованої вченої ради на  засіданні Вченої ради університету.
2.  Інформація, що стосується порядку захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії, розміщена на сайті вченої ради університету https:https://rada.kpi.ua/node/41


До уваги аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського!


Нагадуємо про звітування аспірантів 2023, 2022, 2021, 2020  років зарахування за осінній семестр 2023/2024 навчального року, а саме:
1.1    Контрольні примірники індивідуальних планів аспірантів централізовано передаються до інститутів/факультетів.
1.2   Звітування  відбудеться на засіданнях кафедр з 05 по 16 лютого 2024 року про виконання індивідуального плану у осінньому семестрі 2023/2024 навчального року, стисло внести в індивідуальний план зміст виконаної роботи та підписати у наукового керівника.
1.3   Повернення до відділу аспірантури та докторантури контрольних примірників індивідуальних планів аспірантів відбудеться централізовано після звітування всіх аспірантів інститутів/факультетів.


До уваги  аспірантів усіх форм навчання!


1.  Відповідно до змін до чинного законодавства з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів затверджено Положення про підготовку   здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім.Ігоря Сікорського. Інформація розміщена на сайті відділу аспірантури та докторантури https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181
2.  Оновлена інформація, що стосується порядку захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії, розміщена на сайті вченої ради університету https://rada.kpi.ua/node/1148
3.  Найближчим часом (у лютому) планується проведення вебінару з питань змін до законодавства у форматі ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ.
Прохання заздалегідь ознайомитись з вищезазначеною інформацією та долучитись до участі у вебінарі шляхом заповнення реєстраційної форми
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfokTKk5wmcoxI-YsT2grMf6YabFPnOGfGAb7bsoOBuYxl8Jg/viewform?usp=sharing
Запрошення на зустріч заздалегідь надішлемо електронною поштою.


До уваги здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які завершили роботу по дисертації та подають роботу до захисту!


Аспірантам, які завершують навчання у 2024 році, необхідно протягом січня (не пізніше) розпочати процедуру захисту дисертації та виконати наступні кроки:
1.  Замовити в інституті/ на факультеті довідку про виконання освітньо-наукової програми (ОНП) та після оформлення отримати її у відділі аспірантури та докторантури.
2.  Підготувати запит на довідку-підтвердження від НТБ ім.Г.І.Денисенка.
У довідку необхідно вносити публікації за темою дисертації відповідно певного рівня, визначенного чинним законодавством.
Тези будь яких конференцій, семінарів у згаданий перелік не вносяться.
Звертаємо Вашу увагу! Запити на довідку-підтвердження від НТБ ім.Г.І.Денисенка приймаються виключно за рекомендованою формою.
3.  Після отримання довідки-підтвердження від НТБ ім.Г.І.Денисенка звернутись до наукового керівника щодо отримання висновку наукового керівника.
4.   Після отримання трьох вищезгаданих документів подати заяву до декана факультету/директора інституту про семінар.
Зразки документів https://rada.kpi.ua/node/1622


До уваги здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії усіх форм навчання!


З 01 січня 2024 року введені в дію Правила та процедура проведення захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії (зі змінами).
Оновлена інформація, що стосується порядку захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії, розміщена на сайті вченої ради університету: https://rada.kpi.ua/node/1622


До уваги аспірантів, які завершують навчання в аспірантурі у 2024 році!

Відповідно до чинного законодавства, підготовка в аспірантурі завершується отриманням диплому доктора філософії.
Отже, не пізніше 1 січня 2024 року (за 9 місяців до завершення нормативного строку навчання в аспірантурі) необхідно розпочати проходження процедури захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.
Серед перших з Переліку необхідних документів є довідка про виконання освітньо-наукової програми (ОНП).   Довідка про виконання ОНП (нова форма згаданої довідки)буде доведена вашому інституту/факультету на початку січня 2024 року.    Отже, оформлення довідок про виконання ОНП на факультетах розпочнеться не раніше січня 2024 року.


 

Вебінар про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів (21.06.2023).

Вебінар з аспірантами 3 та 4 курсу з питань підготовки дисертації та порядку проходження процедури захисту на здобуття ступеня доктора філософії (05.04.2023).