Вибіркові дисципліни

1. Нормативні документи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

2. Каталоги вибіркових навчальних дисциплін

БАКАЛАВРАТ:

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійними програмами «Інженерія та програмування інфокомунікацій», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей», «Телекомунікаційні системи та мережі» за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2020, 2021, 2022 року) 

Каталоги вибіркових дисциплін кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та систем

1. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою  «Інформаційно-комунікаційні технології», за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2019 року)

2.Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Інформаційно-комунікаційні технології», за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2020, 2021, 2022 року) 

3. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за
освітньо-професійною програмою «Телекомунікаційні системи та мережі» за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2019 року)

4. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2022, 2021, 2020 року)

Каталоги вибіркових дисциплін кафедри телекомунікацій

1. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інженерія та програмування інфокомунікацій» за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2020, 2021 року)

2. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інженерія та програмування інфокомунікацій» за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2019 року)

 

МАГІСТРАТУРА:

Каталоги вибіркових дисциплін кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та систем

1. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньою-професійною програмою «Інформаційно-комунікаційні технології», за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2022 року)

2. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістр за освітньо-професійною програмою «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2022 року)

3. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістр за освітньо-науковою програмою «Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2022 року)

Каталоги вибіркових дисциплін кафедри телекомунікацій

1. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Інженерія та програмування інфокомунікацій» за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2022 року)

2. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою «Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2022 року)