Випускники ІТС

   

За 1998-2022рр. на кафедрі засобів телекомунікацій та в НН ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського підготовлено:

Бакалаврів 1675

Спеціалістів665

Магістрів808

Кандидатів (докторів філософії) та докторів технічних наук - 34