Інформаційні звіти поточного року

Інформаційні звіти держбюджетних науково-дослідних робіт, що виконуються  НДІ ТК в поточному році:

№, Назва НДР, керівник
звіти за роками
Строки виконання
НДР
І кватрал ІІ кватрал ІІІ кватрал ІV кватрал
Створення теорії та схемотехнічних рішень немінімально-фазових планарних фільтрів зі змішаними зв’язками для засобів телекомунікації
№ 2213-Ф (д/р № 0119U100622), кер. О.В.Захаров 
Річні звіти: 2019, 2020, 2021
01.2019- 12.2021 р. Інф.звіт
за
01.2021- 03.2021
Інф.звіт
за
04.2021- 06.2021
Інф.звіт
за
07.2021- 09.2021
Інф.звіт
за
10.2021- 12.2021
Системи зв’язку та управління безпілотних апаратів з підвищеною стійкістю до впливу навмисних та ненавмисних завад 
№2308-П (д/р №0120U102120), кер. Ільченко М.Ю. (від.вик. Кайденко М.М.)
 Річні звіти:  2020, 2021, 2022
04.2020- 12.2022 р. Інф.звіт
за
01.2021- 03.2021
Інф.звіт
за
04.2021- 06.2021
Інф.звіт
за
07.2021- 09.2021
Інф.звіт
за
10.2021- 12.2021
Інтелектуалізація систем управління високопродуктивними
сенсорними мережами на основі використання роботизованих об’єктів та обчислювальної FOG-інфраструктури

№ 2316-П (д/р №0120U102181) кер. Уривський Л.О. 
Річні звіти:  2020, 2021, 2022
04.2020- 12.2022 р. Інф.звіт
за
01.2021- 03.2021
Інф.звіт
за
04.2021- 06.2021
Інф.звіт
за
07.2021- 09.2021
Інф.звіт
за
10.2021- 12.2021
Розробка приймально-передавального модуля терагерцового діапазону для високоточних систем наведення і керування
 №2414-р (д/р №0121U110723), кер. Авдєєнко Г.Л.
Річні звіти:  2021, 2022, 2023
01.2021- 12.2023 р. Інф.звіт
за
01.2021- 03.2021
Інф.звіт
за
04.2021- 06.2021
Інф.звіт
за
07.2021- 09.2021
Інф.звіт
за
10.2021- 12.2021

Міжнародна:


Дослідження системи оцінки рівня наукових досліджень організацій, заснованої на карті знань, яка сама налаштовується, і на графі знань предметної області, якій настроюється
№ 0305/55-M, кер. Глоба Л.С., (від.вик. Новогрудська Р.Л.)
Річні звіти:  2020, 2021, 2022, 2023

10.2020- 10.2023 р. Інф.звіт
за
01.2021- 03.2021
Інф.звіт
за
04.2021- 06.2021
Інф.звіт
за
07.2021- 09.2021
Інф.звіт
за
10.2021- 12.2021

Сумісні з іншими факультетами:

Гетерогенна мережа збору, передачі та обробки інформації для системи розподіленої генерації MicroGrid
№2218/2-П (д/р №0119U001184), кер. Л.С. Глоба (від. вик. В.В.Курдеча) (факультет електроніки ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського - №2218/1-П НДІ ЕМТ кер. Ямненко Ю.С. )
Річні звіти: 2019, 2020, 2021

01.2019- 12.2021 р. Інф.звіт
за
01.2021- 03.2021
Інф.звіт
за
04.2021- 06.2021
Інф.звіт
за
07.2021- 09.2021
Інф.звіт
за
10.2021- 12.2021