ПРОТОКОЛ №1 від 25.01.2021

Submitted byv.pravylo onпн, 12/04/2021 - 13:34

ПРОТОКОЛ №1

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.01.2021 р.

1. СЛУХАЛИ: Доповідь професора Баранова О.А. на тему «Актуальні напрямки вдосконалення підготовки фахівців у сфері інформаційних та телекомунікаційних технологій». Ключові моменти лекції пов’язані з сучасними викликами сфери інфокомунікацій:

·Інтернет речей – технологія майбутнього.

·Розгортання локальної системи електронних комунікацій – пріоритетний напрямок сучасних інфокомунікацій.

·Трансформація бізнес моделі операторів зв’язку – важливий крок для переходу до сучасних технологій.

·Закон про електронні комунікації – нормативна база для організації інфокомунікацій в Україні.

На даний час йде активна робота по підготовці додаткового навчального курсу «Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей», після опанування якого передбачається отримання сертифікатів. Наявність такого сертифікату є значним плюсом для студентів в процесі їх працевлаштування.

На базі факультету соціології і права функціонує студентський науковий гурток, основною метою якого є опанування засад Інтернету речей. Для студентів ІТС є можливість долучитися до його роботи.

Обговорення: д.т.н., проф. Уривський Л.О., акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1.      Інформацію прийняти до відома.

2.     Викласти ключові моменти виступу у телеграм канал деканату ІТС та на сайт ІТС.

3.     Сповістити студентів ІТС про можливість прослуховування навчального курсу «Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей» з подальшим отриманням сертифікатів.

4.   Сповістити студентів ІТС про можливість доручення до науковий гурток «Інтернет речей».

 2. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника директора ІТС з навчально-виховної роботи про підсумки зимової сесії 2020/2021 н.р.

Презентація

Обговорення: д.т.н., проф. Кравчук С.О.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до відома.

 3. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника директора ІТС з адміністративно-господарської роботи про Підсумки господарської діяльності ІТС в 2020 р. та завдання на 2021 рік. Результати діяльності в 2020 р.:

-       підтримка порядку в корпусі №30 під час карантинних обмежень у березні-травні 2020 р.

-       доробка ремонту у аудиторіях 206, 207

-       виконання поточних ремонтних робіт у корпусі: коридор 2 та 6 поверхів, аудиторії 209, 301, 307, 420, 424.

-       встановлення турнікетів у корпусі.

Серед ключових моментів планів у сфері господарської роботи по корпусу 30 на 2021 рік виділено:

-       виділити 400 тис. грн.. на ремонтні роботи у корпусі згідно з вимогами служби з протипожежної безпеки

-       провести дозаміну вікон та утеплення деяких приміщень корпусу задля забезпечення вимог енергозбереження.

Обговорення: д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

4. Поточні справи:

4.1. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови вченої ради Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського академіка НАН України, д.т.н., проф. Ільченка М.Ю. про рекомендацію щодо висунення кандидатури завідуючого кафедри телекомунікаційних систем Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського  д.т.н., проф. УРИВСЬКОГО Леоніда Олександровича у члени-кореспонденти Національної Академії наук України за відділенням Інформатика, спеціальність Інформатика.

На засіданні були присутні члени Ради – 16 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 16 осіб;

«проти» – немає;

утрималися – немає.

УХВАЛИЛИ: Клопотати перед Вченої радою університету про рекомендацію щодо висунення кандидатури завідуючого кафедри телекомунікаційних систем Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського д.т.н., проф. УРИВСЬКОГО Леоніда Олександровича у члени-кореспонденти Національної Академії наук України за відділенням Інформатика, спеціальність Інформатика.

4.2. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника директора ІТС Правили В.В. про організацію навчання випускних курсів у весняному семестрі 2020/2021 н.р.

Відповідно до погодженого наказу «Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу у весняному семестрі 2020/2021 навчального року», враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні щодо захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та налагоджену систему протиепідемічних заходів в університеті протягом осіннього семестру 2020/2021 н.р., для студентів денної та заочної форм навчання встановлюється:

Для всіх курсів продовжити дистанційне навчання відповідно до наказу від 21.08.2020 №7/148 «Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року» на весняний семестр 2020/2021 навчального року. Навчання проходитиме за Регламентом організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

За рішеннями Вченої ради факультету/інституту, в разі необхідності, дозволити організацію та проведення освітнього процесу весняного семестру 2020/2021 н.р. у змішаному режимі для здобувачів вищої освіти четвертого курсу бакалаврського рівня вищої освіти та другого курсу магістерського рівня вищої освіти з метою проходження практики, проведення досліджень в лабораторіях Університету, необхідних для підготовки кваліфікаційних робіт з дотриманням встановлених протиепідемічних заходів.

Обговорення: к.т.н., доц. Кононова І.В., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Допустити проведення освітнього процесу весняного семестру 2020/2021 н.р. у змішаному режимі для здобувачів вищої освіти четвертого курсу бакалаврського рівня вищої освіти та другого курсу магістерського рівня вищої освіти з метою проходження практики, проведення досліджень в лабораторіях Університету

2. За необхідності кафедрам ІТС підготувати подання на студентів, які бажають долучитися до вказаних заходів у змішаному режимі.

4.3. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника директора ІТС Правили В.В. про рішення методичної комісії ІТС стосовно поданих до розгляду навчальних матеріалів:

1. Технології радіо- та телевізійного мовлення (кредитний модуль: “Технології радіо- та телевізійного мовлення”) - Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізацій «Телекомунікації», «Телекомунікаційні системи та мережі»,«Інформаційно-комунікаційні технології» - Уладачі: Г.Л.Авдєєнко, О.Ф.Цуканов.

2. Тракти прийому і передачі сигналів  (кредитний модуль: «Тракти прийому і передачі сигналів») - Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізацій «Інженерія та програмування інфокомунікацій», «Телекомунікаційні системи та мережі» - Укладачі: Г.Л.Авдєєнко, О.Ф.Цуканов.

3. Передавальні та приймальні пристрої  (кредитний модуль: “Передавальні та приймальні пристрої”) - Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізацій «Інформаційно-телекомунікаційні технологі» - Укладачі: Г.Л.Авдєєнко, О.Ф.Цуканов.

Обговорення: акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ: Підтримати видання методичних вказівок.

4.4. СЛУХАЛИ: Інформацію ініціативної групи студентів ІТС Про незалежне голосування по викладачам ІТС

Детальніше

Обговорення: д.т.н., проф. Уривський Л.О., акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Романов О.І.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати ініціативу студентів щодо проведення голосування по викладачам ІТС.​ 

Дата прийняття
25.01.2021
Номер протоколу
1