ПРОТОКОЛ №11 від 28.12.2020

Submitted byv.pravylo onпн, 12/04/2021 - 13:31

ПРОТОКОЛ №11

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 28.12.2020 р.

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про імплементацію рішення Вченої ради університету щодо оптимізації структури підрозділів з урахуванням результатів внутрішньої акредитації освітніх програм.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до відома.

2.   Прийняти пропозицію Вченої ради університету стосовно створення нової кафедри на ІТС, яка буде функціонувати з реалізацією двох освітніх програм.

 2. СЛУХАЛИ: Перший заступник директора ІТС доповів про особливості проведення зимової сесії 2020-2021 н.р. Ключові дати сесії 04.01.20121-18.01.2021. Розклад сесії на сайті rozklad.kpi.ua. Після завершення основної сесії додаткова сесія буде відбуватися 19.01.2021-25.01.2021 для надання студентам можливості ліквідувати наявні заборгованості.

Обговорення: д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.А., к.т.н., доц. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома, розповсюдити серед студентів через сайт ІТС та телеграм канал деканату ІТС.

 3. Поточні справи:

3.1. СЛУХАЛИ: Інформацію про підготовку до проведення конференції UkrMiCo-2021.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Підтримати залучення студентів до розробки сайту конференції.

 3.2. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комісії щодо визнання результатів навчання за програмою вхідної та вихідної академічної мобільності.

УХВАЛИЛИ: Перенести обговорення питання на наступне засідання Вченої ради ІТС у зв’язку з змінами у структурі ІТС.

 3.3. СЛУХАЛИ: Інформацію щодо участі в конференції BlackSeaCom-2021.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Розповсюдити інформацію про конференцію серед співробітників ІТС для активізації їх участі у конференції.

 3.4. СЛУХАЛИ: Щодо надання рекомендацій по випуску:

- навчального посібника авторів М.А. Скулиш, С.В. Суліми "SDN i NFV у мобільних мережах зв'язку".

Обговорення: акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., с.н.с. Скулиш М.А., к.т.н., доц. Конова І.В.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати навчальний посібник до видання після виправлення незначних помилок.

 3.5. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів виконання ініціативних НДР.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити результати виконання ініціативних тем.

2. Погодити результати ініціативних тем з НДІ Телекомунікацій.

Дата прийняття
28.12.2020
Номер протоколу
11