ПРОТОКОЛ №10 від 30.11.2020

Submitted byv.pravylo onпн, 12/04/2021 - 13:22

ПРОТОКОЛ №10

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 30.11.2020 р. 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про аналіз підсумків результатів самоаналізу кафедр. Детально розглянуто перелік позицій самоаналізу кафедр по яким є зауваження. Розглянуто питання стосовно програм сертифікації та внесено пропозицію про організацію процесу визнання програми подвійного диплому яка дії на ІТС (між КПІ ім. Ігоря Сікорського та ТУ м. Дрезден) як програми сертифікації на ІТС.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

2.  Кафедрам проаналізувати всі позиції по яким є зауваження та підготувати аргументовані роз’яснення по кожному пункту, які до 01.12.2020 р. надати першому заступнику директора ІТС Правилі В.В.

 2. Поточні справи:

2.1. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника директора ІТС з навчально-виховної роботи про підсумки першої атестації 2020/2021 навчального року і деякі питання з підготовки до зимової сесії.

Презентація

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

 2.2. СЛУХАЛИ: Перший заступник директора ІТС висвітлив ключові моменти «Положення про порядок реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти ІТС Київського Політехнічного Інституту ім. Ігоря Сікорського».

Детальніше

УХВАЛИЛИ: Підтримати та затвердити «Положення про порядок реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти ІТС Київського Політехнічного Інституту ім. Ігоря Сікорського».

 2.3. СЛУХАЛИ: Інформацію про напрямки наукових досліджень, теми дисертаційних робіт та індивідуальні плани наукової роботи аспірантів набору 2020 року. Проведено обговорення відповідності тем дисертаційних робіт спеціальності 172.

УХВАЛИЛИ: Затвердити наукові напрямки роботи та індивідуальні плани наукової роботи аспірантів набору 2020 року.

Витяг про затвердження тем аспірантів

 2.4. СЛУХАЛИ: Пропозиції кафедр щодо замовлення місць в докторантуру та аспірантуру на 2021 рік вступу.

УХВАЛИЛИ: Затвердити подання заявок до аспірантури та докторантури за рахунок бюджетного фінансування на 2021 рік за наступним переліком:

-Аспіранти: Яцишин О.В., Атаманчук М. В., Сушин І.О., Остапенко М.С., Пархоменко Д.О., Мороз А.М.

-Докторанти: Астраханцев А.А.

Заявка на бюджетні місця до аспірантури на 2021 рік

 2.5. СЛУХАЛИ: Інформацію провідного бухгалтера ІТС Дулі Ю. про розподіл кошторису ІТС та НДІ ТК на 2021 рік.

УХВАЛИЛИ: Затвердити кошторис ІТС та НДІ ТК на 2021 рік.

 2.5. СЛУХАЛИ: Інформацію про переговори з Министерством цифрової трансформації України стосовно двох перспективних напрямків:

-Створення классификатора професій для IT і діджитал-маркетингу.

-Можливість залучення підприємств IT та Телеком-індустрії до підготовки фахових спеціалістів.

-Створення центру 5G на базі Інституту Телекомунікаційних Систем.

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

Дата прийняття
30.11.2020
Номер протоколу
10