ПРОТОКОЛ №8 від 28.09.2020

Submitted byv.pravylo onпн, 12/04/2021 - 13:16

ПРОТОКОЛ №8

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 28.09.2020 р. 

1. СЛУХАЛИ: Про підсумки вступної компанії ІТС в 2020 році.

 УХВАЛИЛИ:

1.      Інформацію першого заст. директора ІТС Правила В.В. прийняти до відома.

2.     Завідувачам кафедр, відповідальним за профорієнтаційну роботу на кафедрах та в ІТС з метою покращення кількісних результатів прийому на перший рівень вищої освіти посилити профорієнтаційну, агітаційну та роз’яснювальну роботу серед потенційних абітурієнтів.

3.      Першому заст. директора ІТС Правилу В.В. провести аналіз результатів набору на перший рівень вищої освіти в провідних ЗВО України за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка у 2020 році.

4.     Заохотити шляхом преміювання членів відбіркової комісії ІТС за результатами їх роботи в комісії.

2. Поточні справи:

2.1  СЛУХАЛИ: Інформація завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів за  період 01.10.2019 р.– 30.09.2020 р.

 УХВАЛИЛИ:

1.     Інформацію прийняти до відома. 

Вит​яг для 1 року підготовки

Витяг для 2​ року підготовки

Витяг для 3 року підготовки                                                             

 2.2 СЛУХАЛИ: Про подання кандидатури професора кафедри телекомунікацій Наритника Т.М. на здобуття державної стипендії для видатних діячів науки.

УХВАЛИЛИ:

На підставі обговорення та результатів таємного голосування (“за” 13; “проти”-; “недійсних бюлетенів” 1 ) рекомендувати присвоїти  І.В. Кононовій вченого звання доцента кафедри Інформаційно-Телекомунікаційних систем

​​2.3 СЛУХАЛИ: Про перезатвердження теми дисертації «Метод підвищення пропускної здатності мобільних безпроводових сенсорних мереж на основі використання телекомунікаційних аероплатформ», за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі ст. викладача кафедри телекомунікаційних систем Новікова В.І. (науковий керівник д.т.н., проф. Лисенко О.І.).

  УХВАЛИЛИ: Перезатвердити тему дисертації «Метод підвищення пропускної здатності мобільних безпроводових сенсорних мереж на основі використання телекомунікаційних аероплатформ», за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі ст. викладача кафедри телекомунікаційних систем Новікова В.І. (науковий керівник д.т.н., проф. Лисенко О.І.).​

  2.4  СЛУХАЛИ: Про затвердження теми дисертації «Методи просторової обробки сигналів в радіотехнічних системах при прийманні електромагнітних хвиль зі сферичними фазовими фронтами», за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи ст. викладача кафедри телекомунікацій  Авдєєнка Г. Л. (науковий керівник к.т.н., проф. Якорнов Є. А.).

    УХВАЛИЛИ: Затвердити тему дисертації «Методи просторової обробки сигналів в радіотехнічних системах при прийманні електромагнітних хвиль зі сферичними фазовими фронтами», за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи ст. викладача кафедри телекомунікацій Авдєєнка Г. Л. (науковий керівник к.т.н., проф. Якорнов Є.А.).

Дата прийняття
28.09.2020
Номер протоколу
8