ПРОТОКОЛ №7 від 31.08.2020

Submitted byv.pravylo onпн, 12/04/2021 - 13:11

ПРОТОКОЛ №7

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 31.08.2020 р. 

 1. СЛУХАЛИ: Про організацію навчального процесу в ІТС в новому навчальному 2020-2021році. Заст. директора ІТС з навчально-виховної роботи к.т.н., доц. Кононова І.В.  та перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. висвітлили основні  нормативні документи та особливості навчального процесу в дистанційному режимі 2020/2021 навчальному році.

 УХВАЛИЛИ:

1.     Інформацію прийняти до відома

 2.  СЛУХАЛИ: Аналіз сану підготовки ІТС до викладання курсів англійською мовою.

 УХВАЛИЛИ:

1.     Інформацію прийняти до відома

 3. СЛУХАЛИ: Про присвоєння вченого звання доцента І.В. Кононовій

УХВАЛИЛИ:

На підставі обговорення та результатів таємного голосування (“за” 13; “проти”; “недійсних бюлетенів” 1 ) рекомендувати присвоїти  І.В. Кононовій вченого звання доцента кафедри Інформаційно-Телекомунікаційних систем

 4. СЛУХАЛИ: Про обрання на посаду старшого викладача О.Г. Руренка

УХВАЛИЛИ:

На підставі обговорення та результатів таємного голосування (“за” 13; “проти”-; “недійсних бюлетенів” 1 ) вважати обраним О.Г. Руренка на посаду старшого викладача кафедри Телекомунікацій

 5. СЛУХАЛИ: Розгляд заяв студентів щодо переходу на бюджетну форму навчання

УХВАЛИЛИ:

1.     Враховуючи сумлінне ставлення та високу успішність перевеcти на бюджетну форму навчання з 01 вересня 2020 р. наступних студентів:

-         Славінський Д.Ю. (ТМ-81)

-         Марінов А.І. (ТЗ-72)

-         Осадчук В.В. (ТЗ-91мп )

 За час навчання Павленко В.О. зарекомендував себе дисциплінованим та працелюбним студентом. Пропусків лекцій і семінарів без поважної причини не допускав. Навчається сумлінно та виявляє зацікавленість до обраного фаху. Приймає активну участь у громадському житті ІТС, у супроводженні сайту кафедри Телекомунікацій, підтримці сторінок кафедри у соціальний мережах Facebook та Instargam, а також проявляє зацікавленість до наукової роботи.  Враховуючи активну позицію студента та клопотання кафедри Телекомунікацій погодити, як вийняток, переведення Павленко В.О. на бюджетну форму навчання з 01 вересня 2020 р.

Дата прийняття
31.08.2020
Номер протоколу
7