ПРОТОКОЛ №6 від 24.06.2020

Submitted byv.pravylo onпн, 12/04/2021 - 13:07

ПРОТОКОЛ №6

 ​ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 24.06.2020 р.

1. СЛУХАЛИ: 1. Підсумки літньої екзаменаційної сесії. Практика проведення екзаменаційної сесії в дистанційному режимі. Заст. директора ІТС з навчально-виховної роботи к.т.н., доц. Кононова І.В.  висвітлила основні  підсумки літньої екзаменаційної сесії та особливості екзаменаційної сесії в дистанційному режимі.

УХВАЛИЛИ:

1.      Інформацію прийняти до відома

 2.  СЛУХАЛИ: Перспективи розвитку діалогового контенту на ресурсах ІТС. Просування ІТС в інформаційному просторі. Підготовка дистанційних курсів.

 УХВАЛИЛИ:

1.      Завідувачам кафедр, заступникам директора ІТС за напрямками діяльності за результатами проведеного моніторингу:

2.      вжити необхідних заходів щодо оновлення інформації, розміщеної на сайтах підрозділів, та приведення контенту відповідно до вимог;

3.        поставити під особистий контроль своєчасність і актуальність розміщення офіційної інформації відповідно до вимог нормативних документів

3. Поточні справи

СЛУХАЛИ: 3.1 Затвердження програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів кафедр

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома

2.  Затвердити програми навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів кафедр

 СЛУХАЛИ: 3.2 Рекомендація Методичної комісії Інституту телекомунікаційних систем до визнання рукопису «Поширення радіохвиль в зоні покриття безпроводових мереж зв’язку: теоретичні основи та приклади розв’язання задач» авторів С.О. Кравчук, Л.О. Афанасьєва, Д.А. Міночкін, І.М. Кравчук для забезпечення підготовки бакалаврів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» до видання та визнання як навчальний посібник.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати рукопис «Поширення радіохвиль в зоні покриття безпроводових мереж зв’язку: теоретичні основи та приклади розв’язання задач» авторів С.О. Кравчук, Л.О. Афанасьєва, Д.А. Міночкін, І.М. Кравчук для забезпечення підготовки бакалаврів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» до видання та визнання як навчальний посібник.

Дата прийняття
24.06.2020
Номер протоколу
6