ПРОТОКОЛ №5 від 25.05.2020

Submitted byv.pravylo onчт, 08/04/2021 - 13:58

ПРОТОКОЛ №5

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.05.2020 р. 

 1.  СЛУХАЛИ: Про організацію вступної компанії 2020 року. Планування роботи приймальної комісії. Перший заст. директора Правило В.В. повідомив про етапи вступної компанії на 1 курс та про вступ до магістратури. Відповідальний секретар приймальної комісії від ІТС Авдєєнко Г.Л. повідомів про кількість поданих та оброблених на даний час заяв від студентів на складання ЄВІ з іноземної мови.

 УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома

2.  Розглянути можливість придбання необхідної матеріально-технічної бази з провідним бухгалтером ІТС Дулею Ю.А.

 2.  СЛУХАЛИ: Про стан підготовки до проведення весняної сесії в дистанційному режимі. Заст.директора з навчально-виховної роботи Кононова І.В. довела до відома процедуру проставлення балів за заходи семестрового контролю в електронному кампусі. Також, було доведено інформацію щодо вимог при оформленні подання на відрахування студента в умовах карантину.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома

 3. СЛУХАЛИ: Про результати 15-річної співпраці з факультетом Інформатики Технічного університету м. Дрездена у рамках Європейської програми магістратури Distributed Systems Engineering.

Доповідали Глоба Л.С. та  Скулиш М.А.

Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського з одного боку і факультет Інформатики Технічний університет Дрезден домовились у 2005 році про науково-педагогічну співпрацю. Протягом 15 років студенти ІТС відвідують літні школи на базі ТУ Дрезден. Студенти-магістри 6-го курсу навчання на ІТС після проходження внутрішнього конкурсу можуть бути рекомендовані для навчання у ТУ Дрезден за програмою подвійний диплом. Ця програма регулюється меморандумом про співпрацю, який було повторно підписано у 2018 році. Фінансування стипендій студентів, які поїхали на навчання здійснюється з різних джерел. В різні роки наши студенти отримали стипендії за програмами DAAD,  Agricola Sckolarships, Міністерства освіти та науки України. Було проведено  5 літніх шкіл. Викладачі, студенти та аспіранти ІТС за сприянням ТУ Дрезден отримали гранти на проведення експериментальних досліджень на потужностях німецького університету, ці дослідження було покладено в основу кандидатських дисертацій аспірантів Олександра Степуріна, Наталі Гвоздецької та Володимира Прокопця.

Вчені ТУ Дрезден (проф. O. Schil, M. Feldman та інші) неодноразово брали участь міжнародних науково-практичних конференціях, які були організовані за участі ІТС, а саме серія конференцій CRiMiCo та UkrMiCo. 

У договорі  на 2018-2023 роки зазначаються наступні цілі. Програма подвійного ступеня магістра має на меті забезпечити:

 а) співпрацю в галузі обміну студентами, щоб відкрити можливість студентам отримати подвійний ступінь магістра в рамках навчальної програми за програмою «Інформаційні комунікаційні мережі» Національного технічного університету України  "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та навчальна програма з інженерії розподілених систем в Technische Universität Dresden.  З цією метою університети-партнери взаємно визнають досягнення навчальних та екзаменаційних робіт, отримані в ході загальної навчальної програми, яка буде складатися з еквівалентних модулів, проектів та магістерської роботи.

б) Обмін викладачами для сприяння науковому співробітництву , для подальшого розвитку навчальної програми та обміну дидактичним та адміністративним досвідом.  місце в кожній країні.  Потім присвоєння спільного ступеня замінить присвоєння подвійного ступеня. 

● Зазначені вище обмінні заходи здійснюються в наступному контексті "Програма подвійної магістерської програми" 

● "Стипендії Агрікола для семестрових досліджень та участі в науково-дослідних проектах"

● Програми обміну DAAD: Групові поїздки студентів, "Go East" для німецьких студентів,  тощо.

  Пункти меморандума виконуються в повному осязі.

Всього за програмою у різні роки навчався 31 студент ІТС. З них один студент повернувся на Україну та проходив навчання у аспірантурі ІТС, зараз є штатним викладачем кафедри ІТМ. Три студенти захистила кандидатські дисертації та працюють у наукових установах Республіки Німеччина. Один студент заснував свою компанію по розробці прикладних програм для мобільних телефонів. Решта працюють в різних ІТ компанія Німеччини.

У травні 2020 року надійшло запрошення для 5 студентів, які мають мождивість отримати стипендію від Agricola Sckolarships на два роки навчання в ТУ Дрезден.

 УХВАЛИЛИ:

1.  Відзначити, що робота координатора програми “Подвійний диплом магістра” Глоби Лариси Сергіївни виконується на високому рівні.

2.  Відзначити, що діюча програма “Подвійний диплом магістра” є перспективною як для розвитку міжнародної співпраці ІТС, так і для підвищення привабливості Інституту телекомунікаційних систем з точки зору абітурієнтів.

3.  Продовжити роботу відповідно до “Bilateral Memorandum of Understanding”  від 9.08.2018р до 2023р..

4.  Посилити взаємодію з випускниками подвійної магістратури. Доручити Скулиш М.А. зібрати інформацію про випускників. Подальше налагодження взаємодії покласти на осередки міжнародного офісу на кафедрах.

5.  У співпраці з колишніми випускниками особливу увагу приділити: залученню випускників до виконання спільних міжнародних проектів та грантів.

6.  Забезпечити належне представлення інформації про випускників ІТС, що сприятиме підвищенню авторитету КПІ ім. Ігоря Сікорського, як університету світового рівня. Що знайде  відображення у відповідних рейтингових системах.

 4.  СЛУХАЛИ:  Доповідь Цуріна О.П.  про стан сайтів кафедр ІТС. Було проведено внутрішній моніторинг сайтів кафедр щодо відповідності до законодавчих актів та нормативних документів, вимогам вступної кампанії.

 УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр та першому заступнику директора ІТС Правило В.В.:

- вжити необхідних заходів щодо оновлення інформації, розміщеної на сайтах кафедр та інституту;

- поставити під особистий контроль своєчасність і актуальність розміщення офіційної інформації відповідно до вимог нормативних документів.

 

Голова Вченої ради ІТС                                         М.Ю. Ільченко

Вчений секретар                                                   Л.О. Афанасьєва

Дата прийняття
25.05.2020
Номер протоколу
5