ПРОТОКОЛ №4 від 27.04.2020

Submitted byv.pravylo onчт, 08/04/2021 - 13:53

ПРОТОКОЛ №4

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 27.04.2020 р. 

 1.      СЛУХАЛИ: Підсумки з навчально-методичної діяльності ІТС за 2019 рік та завдання на 2020 рік.. Заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. прозвітував про навчально-методичний напрямок діяльності ІТС за 2019р.

 УХВАЛИЛИ: Заслухавши звіт заст. директора Правило В.В., Вчена рада ухвалює:

1.      Звіт першого заст. директора Правило В.В. затвердити.

2.      Для забезпечення високої якості випускників ІТС, що відповідає Європейським стандартам, вимогам ринку праці кафедрам інституту зосередити свою роботу на глибокій інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, підвищенні якісного складу НПП і контингенту студентів, впровадженні нових методів і технологій навчання, підсиленні фундаментальної та практичної підготовки.

3.      Забезпечення якості НПП шляхом:

-забезпечення кадрового резерву, широко залучаючи випускників аспірантури і магістратури до викладацької роботи;

-укладання контрактів з НПП із внесенням в умови контракту ключових показників ефективності (KPI – key performance indicators) НПП як обов’язкової складової;

-проведення звітів завідувачів кафедр на розширеному засіданні кафедри за участю директора інституту, голови профспілкового бюро інституту працівників про виконання ключових показників ефективності (KPI) визначених в контракті

-представлення рейтингів науково-педагогічних працівників з обов’язковим розглядом і затвердженням їх кафедрою

4.      Визначити основними завданнями забезпечення якості АБІТУРІЄНТІВ:

-запровадження на кафедральному рівні заходів щодо привабливості і популяризації освітніх програм;

-перехід до рівня індивідуальної роботи з кожним абітурієнтом, надання інформації про освітні програми кафедр на позитивних (успішних) прикладах кар'єрного зростання випускників кафедри тощо;

-залучення кафедр до профорієнтаційної роботи у середніх навчальних закладах всіх типів з представленням переваг якісної інноваційної освіти та конкурентоспроможності випускників інституту;

5.      Кафедрам приділити більше уваги ролі куратора навчальних груп, а деканату -  виховному процесу.

6.      Забезпечити подальший розвиток навчально-лабораторної бази кафедр, продовжити практику створення навчально-наукових центрів і лабораторій за участю вітчизняних і міжнародних підприємств та організацій на засадах спонсорської допомоги, а також залучаючи міжнародні гранти і проекти.

7.      Активно залучати зацікавлені сторони (стейкхолдерів) до процесу розробки освітніх програм, оцінки якості підготовки випускників та їх подальшого працевлаштування.

 2.      Поточні справи:

2.1  СЛУХАЛИ: Підсумки проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2020". Заст.директора з наукової роботи дютюню профю Кравчук С.О. доповів, що через карантин конференція пройшла онлайн за допомогою сервісу для проведення відеоконференцій та вебінарів ZOOM.

В організації та проведенні конференції взяли участь представники 29 організацій, з них 8 закордонних (T-Systems MSC, Solutions Architect, NVision Czech Republic, BA Dresden University та ін.), 7 факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та університетів з 6 міст України (Вінниці, Житомира, Києва, Одеси, Полтави, Харкова), а також 6 країн світу (України, Латвії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Чехії, Швейцарії).

На відкритті та на восьми секційних засіданнях було заслухано 118 доповідей із 132 поданих. Загалом у роботі конференції взяли участь 169 осіб – викладачі, науковці, аспіранти та студенти в організації та проведенні конференції ПТ-2020 прийняли участь 29 організацій, з них 8 закордонних (ТОВ “Ріг Експерт Україна”, ТОВ “Virial”, «Nokia Ukraine», «Софтім» та ін.), 7 від КПІ ім. Ігоря Сікорського. Із 6 міст України: Вінниці, Житомира, Київа, Одеси, Полтави, Харкова та 5 країн світу: Латвії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Чехії, Швейцарії.

За підсумками роботи восьми секційних засідань конференції було відзначено, що 17 досліджень мають перспективу для продовження в рамках нових наукових тем, а 16 – як стартапи. 34 роботи рекомендовано до друку у фахових виданнях України та за кордоном, зокрема в журналі "Information and Telecommunication Sciences", який напередодні конфе ренції зареєстровано в МОН України як наукове фахове видання категорії "Б".

 Серед кращих виступів молодих учених відзначені доповіді доцента Сергія Осипчука та аспіранта Олексія Рибака, який за технологією Інтернету речей, успішно виконує пілотний проект з дистанційного обліку енергоресурсів в 30 корпусі нашого університету.

В рамках окремого засідання було заслухано 22 доповіді студентів 3-5 курсів, всі доповіді були актуальними та цікавими. Кращими було визнано доповіді студентів: Катерини Мартинової, Іллі Нідченко та Демида Попенко.

 УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію прийняти до відома.

2. За результатами проведення конференції ПТ-2020 рекомендувати:

2.1. Збільшити кількість доповідей, присвячених конкретним розробкам, готовим до впровадження. Підвищити теоретичну цінність доповідей – більше оригінальних наукових і технічних розробок. Особливу увагу приділити тематиці подвійного призначення.

2.2. До участі в конференції більше залучати потенційних замовників і виробників телекомунікаційного профілю. Зробити конференцію більш привабливою з точки зору представлення не тільки наукових пошуків загального характеру, а й визначення актуальності та затребуваності тих чи інших напрямків, розробок.

2.3. Обов’язкове доповідання на секціях для студентів і аспірантів від ІТС, які зареєструвалися та надали матеріали на конференцію.

2.4. Проведення виставки «Інноваційні розробки учасників конференції» зробити постійним.

2.5. Підвищити якісну сторону матеріалів доповідей конференції, почати новий етап «від кількості до якості». Кращі доповіді (по одній від кожної секції) нагороджувати сертифікатами.

2.6. Підтримано пропозицію-звернення до адміністрації ІТС про найменування учбової аудиторії корпусу 30 «імені професора С.Г. Буніна».

2.7. Навчально-методичному відділу ІТС продовжити роботу системи нарахування додаткових балів (враховуючи - була представлена доповідь на конференції, чи ні), з метою заохочення реальної участі в конференції студентів ІТС. Рекомендувати студентському активу ІТС інформувати всіх студентів про впроваджену систему нарахування додаткових балів.

2.8. Підвищити участь членів кафедр ІТС в роботі конференції.

2.9. Якомога більше залучати до роботи конференції зарубіжних партнерів.

2.10. Керівники дипломних та дисертаційних робіт несуть відповідальність за участь своїх студентів в роботі конференції.

2.11. Керівникам секцій рекомендувати доповідачам найкращих доповідей, надати свої матеріали в журнал Information and Telecommunication Sciences, попередньо оформивши їх за вимогами вказаними на сайті журналу.

2.12. Інформацію про проведення ХІV МНТК ПТ-2020 (програму, збірник матеріалів, рішення та фотозвіт) розмістити на сайтах конференції.

3. Затвердити фінансовий звіт по конференції:

Статті витрат

Отримано (грн.)

Витрачено (грн.)

Внески

10180

 

Збірники конференції

 

4371

Програма конференції

 

783

ПДВ

 

1697

Всього

 

6851

Залишок

3329

 

 4. Відзначити подякою усіх організаторів проведення конференції.

5. Наступну Міжнародну науково-технічну конференцію «Перспективи телекомунікацій-2021» та «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» провести у квітні 2021 року.

 2.2  СЛУХАЛИ: Затвердження програм вступного іспиту та додаткового випробування на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

д.т.н. проф. Уривський доповів, що програми вступного іспиту та додаткового випробування на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії опрацьовані кафедрами ІТС та узгоджені з Радіотехнічним факультетом та Факультетом електроніки.  

 УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію прийняти до відома.

2. Затвердити програми вступного іспиту та додаткового випробування на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

 2.3  СЛУХАЛИ: Щодо публікації статей в журналі Information &Telecommunication Sciences за підсумками проведення МНТК "ПТ-2020".  д.т.н. проф. Уривський надав пропозиції щодо підготування публікацій до червневого випуску журналу Information &Telecommunication Sciences  за підсумками проведення МНТК "ПТ-2020". 

 УХВАЛИЛИ:

1. Керівникам секцій до 04.05.2020 надати до редакції журналу інформацію щодо реальних зобов’язань авторів, відповідно до рекомендацій секцій, підготувати статті до червневого випуску журналу.

2. Авторам, згідно зобов'язань, до 20.05.2020 надати статті на рецензування, оформлені згідно з вимогами журналу (http://journals.uran.ua/index.php/2312-4121/about/submissions#authorGuidelines).

3. Керівникам секцій взяти під контроль процедуру вчасного надання статей до редакції відповідно до зобов'язань авторів від секції.

2.4 СЛУХАЛИ: Першого заступника директора ІТС Правило В.В. з інформацією про факультетські каталоги вибіркових дисциплін.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити факультетські каталоги вибіркових дисциплін.

 

Голова Вченої ради ІТС                                         М.Ю. Ільченко

           Вчений секретар                                                      Л.О. Афанасьєва

Дата прийняття
27.04.2020
Номер протоколу
4