ПРОТОКОЛ №3 від 30.03.2020

Submitted byv.pravylo onчт, 08/04/2021 - 13:43

ПРОТОКОЛ №3

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 30.03.2020 р. 

 1.  СЛУХАЛИ: Підсумки з навчально-виховної діяльності ІТС за 2019 рік. Завдання на 2020 рік. Заст. директора ІТС к.т.н., проф. Якорнов Є.А. прозвітував про навчально-вихвний напрямок діяльності ІТС за 2019р. Заст. директора ІТС к.т.н., доц. Кононова І.В. висвітлила основні  напрямки діяльності ІТС у 2020 році.

 УХВАЛИЛИ:

1.  Прийняти роботу Деканату та заступника директора Якорнова Є.А у 2019 році до відома.

2.  Зі сторони кафедр посилити індивідуальну роботу (особливо мотиваційну та інноваційну складову) зі студентами магістрів першого року навчання.

3.  Не в повній мірі реалізуються можливості кураторів груп для підвищення контролю за результатами навчання студентів 1,2 курсів. Для підвищення активності та оптимізації  роботи кураторів пропонується створення телеграм-аналів груп. Відзначено позитивну роботу кураторів кафедри ТК Афанасьєвої Л.О. та Кравчук І.М.

4.  Основні  завдання на 2020 рік:

-      освоєння дистанційного навчання (використання електронного Кампусу, Google Classroom,  система Moodle) ;

-      підвищення рівня науково-технічної творчості та інноваційної діяльності;

-      підвищення рівня розвитку студентів.

Студентам ІТС  надано 114 безкоштовних ліцензій до платформи Coursera проходження он-лайн курсів;

-      участь студентів у роботі гуртків наукового та навчального спрямування;

-      оновлення бібліотеки ІТС.

 2.  СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження положення ІТС про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

 ВИСТУПИЛИ: - доповідач: Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити положення ІТС про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

2. Інформацію прийняти до відома

 3.  СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження порядку нарахувань додаткових  балів за творчі досягнення при вступі в магістратуру.

 ВИСТУПИЛИ: - доповідач: Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Затвердити порядок нарахування додаткових балів за творчі досягнення при вступі в пагістратуру.

 4.  СЛУХАЛИ: Відповідно до положення “Про порядок атестації наукових працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»”, затвердженого наказом ректора від 03.06.2019р. №7-111, та рішення Атестаційної комісії НДІ телекомунікацій про атестацію пров.н.с. Захарова О.В., м.н.с. Розенко С.О., с.н.с. Олійника П.Б., н.с. Муравйова В.В., н.с. Рассохи І.В. Затвердження результату атестації співробітників НДІ телекомунікацій.

 УХВАЛИЛИ:

1.  На підставі обговорення вважати атестованими працівників НДІ телекомунікацій пров.н.с. Захарова О.В., м.н.с. Розенко С.О., с.н.с. Олійника П.Б., н.с. Муравйова В.В. строком на _5_ років.

2.  м.н.с. Розенку С.О. рекомендовано перейти на посаду н.с 

 5.  СЛУХАЛИ: Стан підготовки до проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2020. Д.т.н., проф. Кравчук С.О. відзначив, що програмним комітетом прийнято 115 тез доповідей. Серед організацій-учасників ПТ 2020 Державний інститут телекомунікацій, Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова, Інститут кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова, Компанія «Інфопульс Україна» та ін. Конференція пройде в дистанційному режимі у вебінарному сервісі Zoom/

 УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

2. Продовжити роботу стосовно організації проведення конференції у дистанційному режимі.

 

Голова Вченої ради ІТС                                         М.Ю. Ільченко

Вчений секретар                                                     Л.О. Афанасьєва

Дата прийняття
30.03.2020
Номер протоколу
3