ПРОТОКОЛ №1 від 27.01.2020

Submitted byv.pravylo onчт, 08/04/2021 - 13:25

ПРОТОКОЛ №1

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 27.01.2020 р. 

 СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого з огляду останніх публікацій у сфері телекомунікацій

Доповідач: Шмигель Богдан  Доповідь

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома та викласти на сайт ІТС та телеграм канал Деканат ІТС

 1.  СЛУХАЛИ: Реформи освіти в Україні. Форми фінансування вишів.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф., акад. НАНУ Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

 2.  СЛУХАЛИ: Кадрові питання.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф., акад. НАНУ Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1. Погодити подання директора ІТС щодо призначення к.т.н. Кононової Ірини Віталіївни на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи з 01.02.2020 року. Професору Якорнову Євгенію Аркадійовичу оголошена подяка за багаторічну роботу на цій посаді.

 3.  СЛУХАЛИ: Підсумки міжнародної діяльності ІТС за 2019р. та завдання на 2020 рік.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: заступник директора з міжнародних зв’язків д.т.н. Скулиш М.А.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Звіт з міжнародної діяльності ІТС за 2019 рік затвердити.

3. Завідувачам кафедр довести інформацію до співробітників кафедр та визначити викладачів, що можуть приймати участь у програмах з міжнародного співробітництва.

4.Інформацію щодо можливості участі студентів ІТС розмістити в телеграм-каналі «Деканат ІТС»

 4.  СЛУХАЛИ: Щодо акредитації університетів згідно з «Новації від НАЗЯВО»

Доповідачі: Пащенко Андрій, Романов О.І.

ВИСТУПИЛИ:

 - д.т.н. проф Романов О.І., студент групи ТС-61 Пащенко А., студент гр.ТМ-81 Пономаренко І.

УХВАЛИЛИ:

1.     Інформацію прийняти до відома.

2.     Затвердити поточну редакцію освітньої програми PhD-підготовки аспірантів.

3.     Створити робочу групу у складі Романова О.І., Пащенка А, Пономаренко І., Явісі В.С., Уривського Л.О., Глоби Л.С.

4.     Робочій групі проаналізувати освітню програму PhD-підготовки аспірантів та провести внутрішню акредитаційну експертизу.

5.     Звіт про результати акредитаційної експертизи представити на Вченій раді у березні.

 Поточні справи:

5.  СЛУХАЛИ: Затвердження вступних програм додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури та магістратури.

 УХВАЛИЛИ:

1.     Затвердити вступні програми додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури та магістратури.

 6.  СЛУХАЛИ: Про затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу ІТС.  

УХВАЛИЛИ:

1.     Затвердити норми представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу ІТС.

Голова Вченої ради ІТС                                                М.Ю. Ільченко

     Вчений секретар                                                          Л.О. Афанасьєва​ 

Дата прийняття
27.01.2020
Номер протоколу
1