ПРОТОКОЛ №9 від 28.10.2019

Submitted byv.pravylo onср, 07/04/2021 - 11:45

ПРОТОКОЛ № 9

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 28.10.19 р.

 На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.     Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за жовтень 2019 р.  Доповідач: О. Осипчук

 2.     Підсумки проведеного самоаналізу кафедр щодо виконання вимог акредитації. Доповідачі: Завідувачі кафедр ІТС

 3.     Щодо змішаного навчання студентами старших курсів ІТС. Доповідач: В.В. Правило

 4.     Поточні справи.

4.1Розгляд та затвердження тем наукових досліджень магістрантів 2019 року набору.

4.2Розгляд конкурсних справ Суліма С.В., Осипчук С.О.

4.3 Про рекомендацію до друку монографії "Досягнення в телекомунікаціях 2019" (за науковою редакцією Ільченка М.Ю., Кравчука С.О.)

Доповідачі: Завідувачі кафедр ІТС

1.      СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого О. Осипчука з огляду останніх статей у сфері телекомунікацій за жовтень 2019. Доповідь

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 2.     СЛУХАЛИ:  Підсумки проведеного самоаналізу кафедр щодо виконання вимог акредитації..

 ВИСТУПИЛИ:

- д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., .т.н., доц. Явіся В.С.  

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Романов О.І.,  д.т.н., проф. Кравчук С.О.,  к.т.н., доц. Правило В.В.

 УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр прийняти заходів щодо усунення найближчим часом зазначених у звітах невідповідностей.

 3.     СЛУХАЛИ: Щодо змішаного навчання студентами старших курсів ІТС

 ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, д.т.н., доц. Правило В.В.

 УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

4.     Поточні справи.

 4.1СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження тем наукових досліджень магістрантів 2019 року набору.

 ВИСТУПИЛИ:

- доповідачі: д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н., доц. Явіся В.С.

 УХВАЛИЛИ:

1.  Затвердити теми наукових досліджень магістрантів 2019 року набору.

4.2СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ Суліми С.В., Осипчука С.О.

Відповідно до “Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ”, затвердженого наказом ректора від 03.11.2017р. №7-97, та рекомендації кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж про обрання Суліми Світлани Валеріївни на посаду старшого викладача кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж, та рекомендації кафедри Телекомунікаційних систем про обрання Осипчука Сергія Олександровича на посаду доцента кафедри Телекомунікаційних систем

УХВАЛИЛИ:

1.     На підставі обговорення та результатів таємного голосування (“за” 15; “проти”-; “недійсних бюлетенів” -) вважати обраним Суліму Світлану Валеріївну на зайняття посади старшого викладача кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж строком на 5 років та заключити контракт.

2.     На підставі обговорення та результатів таємного голосування (“за” 15; “проти”-; “недійсних бюлетенів” - ) вважати обраним Осипчука Сергія Олександровича на зайняття посади доцента кафедри Телекомунікаційних систем строком на 5 років та заключити контракт.

 4.3 СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку монографії "Досягнення в телекомунікаціях 2019" (за науковою редакцією Ільченка М.Ю., Кравчука С.О.)

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою університету про рекомендацію до друку монографії «Досягнення в телекомунікаціях 2019»  (за науковою редакцією Ільченка М.Ю., Кравчука С.О.).

 Голова Вченої ради ІТС                                                М.Ю. Ільченко

 Вчений секретар                                                          Л.О. Афанасьєва

Дата прийняття
28.10.2019
Номер протоколу
9