ПРОТОКОЛ №8 від 30.09.2019

Submitted byv.pravylo onср, 07/04/2021 - 11:30

ПРОТОКОЛ № 8

                                                                                               ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 30.09.19 р.

 На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.     Доповідь молодого вченого –  доповідає Камараллі І.  Доповідь

 2.     Підготовка кафедр до проведення 3-го етапу самоаналізу для подальшої акредитації.  Доповідач: Правило В.В.

 3. Поточні справи.

3.1. Результати проведення конференції UkrMico-2019. Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library.

Доповідач: Уривський Л.О., Глоба Л.С.

3.2 Інформація завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів першого року навчання за період 01.10.2018 р.– 30.09.2019 р.

Доповідач: Явіся В.С., Уривський Л.О., Глоба Л.С.

1.      СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого І. Камараллі про стан науки в області телекомунікацій за жовтень 2019.

 ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: І. Камараллі

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.

 УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 2.     СЛУХАЛИ:  Про підготовку кафедр до проведення 3-го етапу самоаналізу для подальшої акредитації.

 ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В. 

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. , д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Кравчук С.О.

 УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр вжити заходів щодо зменшення кількості критеріїв акредитації, що не виконуються.

3. Завідувачам кафедр протягом місяця провести самоаналіз кафедр  на предмет виконання ними критеріїв акредитації та поінформувати про результат.

 3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Результати проведення конференції UkrMico-2019. Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library.

Членам вченої ради було представлено інформацію д.т.н., проф.  Уривським Л.О. по результам проведення конференції UkrMico-2019.

3.     Кількість організацій, шо прийняли участь у конференції цього року збільшилась в 1,5 рази порівняно з минулим роком. До розгляду було подано 109 тез доповідей, з них прийнято до участі 94 тези доповіді та представлено на конференції- 88 доповідей. Вперше прийняли участь у конференції науковці з Ірану та Турції, також були присутні автори з Грузії та Ізраїлю. Оформлено анкету до IEEE Digital Library. Матеріали конференції направлені до IEEE

 УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати Рекомендації, прийняті на заключному пленарному засіданні Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2019/UkrMiCo’2019). Прийняти до виконання Рекомендації в частині зобов’язань співробітників ІТС.

2. Прикласти додаткові зусилля для залучення у роботу конференції закордонних вчених, зокрема, через обмін інформацією науковців ІТС, які беруть участь в закордонних наукових конференціях.

3. Запросити викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрів до активної участі в організації та проведенні конференції УкрМіКо’2020. Завдання щодо організації УкрМіКо’2020 обговорити на засіданні Вченої ради ІТС в січні 2020 року.

 3.2. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів першого та другого року навчання за період 01.03.2019 р.– 30.09.2019 р.

Членам вченої ради було представлено інформацію завідувачами кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів ІТС першого та другого року навчання.

УХВАЛИЛИ:

1.    Освітня складова підготовки в аспірантурі Вереса Л.А. та Бугаєнко Ю.М., Шмігеля Б.О.,.Сайченко І.О., Камараллі Р.В.  виконана в повному обсязі відповідно навчального плану на 2018/2019 навч. рік.

2.    За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Вереса Л.А. та Бугаєнко Ю.М., Шмігеля Б.О.,.Сайченко І.О., Камараллі Р.В. виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі.

 Голова Вченої ради ІТС                                                М.Ю. Ільченко

 В.о. вченого секретаря                                                  Л.О. Афанасьєва​

Дата прийняття
30.09.2019
Номер протоколу
8