ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО від 29.01.18 р.

Надіслав: admin_its , дата: пт, 06/12/2019 - 00:31

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Міночкіна Д.А. про стан науки в області телекомунікацій за січень 2018. січень 2018.docx​​.
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г., к.т.н., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. СЛУХАЛИ: Підсумки господарської діяльності ІТС в 2017 р. та завдання на 2018 рік. Заст. директора ІТС Мікляєв О.В. прозвітував про господарський напрямок діяльності ІТС за 2017рік: співробітники охорони 30-го корпусу були переведені в департамент учбово-виховної роботи, вивіз сміття по тендеру передали стороннім організаціям. За звітній період були виконані наступні дії в напрямку покращення умов господарювання у 30 корпусі: територію довкола корпусу було огороджено парканом, було проведено заміну вікон по корпусу (замінено близько 70ти вікон). У 2017 році відбувалася перевірка 30 корпусу КПІ КРУ, результати перевірки задовільні, зауваження стосувалися наявності пилу на вікнах та не передавання ключів від деяких аудиторій на вахту. Серед основних планів на майбутній рік є проведення ремонту у 207 та 420 ауд. 30 корпусу, у аудиторії 520 планується виконати ремонт та встановити сучасне обладнання за підтримки компанії “IoT Україна”.

ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н.,
проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги
2. Звіт заступника директора Мікляєва О.В. з господарського напрямку
діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

3. СЛУХАЛИ: Огляд критичних позицій результатів самоаналізу кафедр та пропозиції по їх усуненню. Завідувачі кафедр ІТС висвітлили перелік критичних позицій по самоаналізу, які було ліквідовано: - Зав. кафедрою ІТМ д.т.н., проф. Глоба Л.С.: по кафедрі ІТМ невиконаними було 11 вимог, після перегляду залишилися невиконаними 6. Під час проведення самоаналізу було невірно пораховано наукові труди співробітників (розглядали труди по кодам, а не по змісту), на теперішній час на кафедрі працює вже 2 професори, а також були допущення деякі помилки в інших підрахунках.
- Зав. кафедрою ТС д.т.н., проф. Уривський Л.О.: найбільшою прогалиною по кафедрі є відсутність аспірантів 1ого та 2ого року навчання, на наступний рік планується взяти на навчання двох аспірантів.
- Заст. завідувача кафедрою ТЗ к.т.н., доц. Явіся В.С.: на наступний рік планується набір на навчання двох аспірантів.

ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь к.т.н., доц. Ільницький А.І., д.т.н., проф. Бунін С.Г., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю..

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги.
4. Поточні справи.
4.1. СЛУХАЛИ: Результати відвідування Технічного Університету Дрездену та узгодження програми навчання за проектом Ерасмус+. Зав. кафедри ІТМ д.т.н., проф. Глоба Л.С. розповіла про основні результати поїздки до ТУ Дрезден:
- співробітників та аспірантів ТУ Дрезден було запрошено до участі у конференції УкрМіКо-2018, двох співробітників було залучено до програмного комітету конференції, - відбулося 2 зустрічі з студентами, які навчаються за програмою
подвійної магістратури та заслухано їх звіти за результатами навчання,
- було проведено 9 робочих зустрічей з співробітниками факультету інформатики ТУ Дрезден на яких обговорено можливість проведення спільних наукових досліджень, підготовки спільних наукових публікацій, подання запитів за програмою Erasmus+ KA2, відвідування групою студентів у складі 16 чоловік ТУ Дрезден в липні 2018 року в рамках проведення літньої школи,
- відбулася зустріч з представником офісу Erasmus+ при ТУ Дрезден на якій в результаті домовленостей вдалося внести зміни до договору про співпрацю між ТУ Дрезден та КПІ ім. Ігоря Сікорського. В результаті таких змін 4 студенти, які поїдуть на навчання за програмою подвійної магістратури до ТУ Дрезден у 2018 році будуть забезпеченні стипендією за рахунок фінансування за Erasmus+, також 2 співробітники з ТУ Дрезден отримають фінансування на відвідування КПІ ім.. Ігоря Сікорського у 2018 році.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги.
4.2. СЛУХАЛИ: Розгляд відгуків студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно навчального процесу та якості викладання в університеті.
1. К.т.н., доц. Новогрудська Р.Л. довела до відома членів вченої ради матеріали стосовно відгуків студентів університету про процес навчання у вузі. Найпопулярнішими зауваженнями є:
- застаріла матеріально-технічна база,
- погане знання матеріалів по предметам викладачами, їх некомпетентність,
- вимагання грошей за здачу екзаменів,
- вимога викладачів по декілька разів роздруковувати дипломи, хоча на теперішній час є можливість користуватися ресурсами Клауд-технологій (відділених сховищ з колективним доступом до них) з безкоштовним доступом,
- непотрібність деяких предметів, наприклад, «Сталий розвиток», «Риторика» та інші.

Зауважень стосовно організації навчального процесу та якості викладання у ІТС виходячи з наявних матеріалів немає.

2. Проблемні моменти стосовно здачі екзамену з дисципліни «Технічна електродинаміка» у зимову сесію 2017/2018 н.р.

ВИСТУПИЛИ:
- д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц. Трубаров І.В., к.т.н., проф. Якорнов Є.А., к.т.н., доц. Мошинська А.В., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Кафедрі ТЗ розглянути зміст, робочий план, робочі і навчальні матеріали та методичне забезпечення з дисципліни «Технічна електродинаміка».
3. Першому заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правилу В.В. організувати та документально оформити додаткову перездачу з дисципліни «Технічна електродинаміка».
4. Заст. завідувача кафедрою ТЗ Явісі В.С. затвердити склад комісії для перездачі.
4.3. СЛУХАЛИ: Затвердження назви освітньої програми та складу
проектної групи. Перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. розповів, що для ІТС планується проведення навчання по двом освітнім програмам: «Телекомунікації» та «Інформаційно-телекомунікаційні технології». Для  світньої програми «Телекомунікації» гарантом рівня PhD виступатиме Уривський Л.О., гарантом рівня магістр – Кравчук С.О., гарантом рівня бакалавр – Максимов В.В.; для освітньої програми «Інформаційно-телекомунікаційні технології» гарантом рівня PhD виступатиме Глоба Л.С., гарантом рівня магістр – Правило В.В., гарантом рівня бакалавр – Ільницький А.І. До проектної групи зі спеціальності «Телекомунікації» входять: Явіся В.С., Кравчук С.О., Міночкін Д.А., Максимов В.В., Григореннко О.Г.; до проектної групи зі спеціальності «Інформаційно-телекомунікаційні технології» входять: Правило В.В., Ільницький А.І., Штогрина О.С.

ВИСТУПИЛИ:
- д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.А., д.т.н., проф. Глоба Л.С., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Кравчук С.О.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Зауважити, що за освітньою програмою «Телекомунікації» будуть проводити навчання усі три кафедри ІТС: ТЗ, ТС, ІТМ для 3 рівнів підготовки: бакалавр, магістр, PhD, за освітньою програмою «Інформаційно-телекомунікаційні технології» буде проводити навчання кафедра ІТМ за трьома рівнями підготовки: бакалавр, магістр, PhD.

4.4. СЛУХАЛИ: Щодо змін в порядку прийому до магістратури в 2018 році. Перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. розповів, що у 2018 році вступ до магістратури планується за однією загальною програмою, по одним білетам, екзамен зі вступу на магістратуру приймаєодна комісія на всьому ІТС. В зв’язку з цим необхідно підготувати єдину для всього ІТС програму вступних екзаменів.

ВИСТУПИЛИ:
- д.т.н., проф. Глоба Л.С., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Ільницький А.І.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Підготувати та затвердити програму вступних екзаменів.
4.5. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту стипендіата кабінету міністрів Скуліш М.А. за період з вересня 2017 по березень 2018.

ВИСТУПИЛИ:
- доповідач: к.т.н., с.н.с. Скуліш М.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт стипендіата кабінету міністрів Скуліш М.А. за період з вересня 2017 по березень 2018.
4.6. СЛУХАЛИ: Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначення дати проведення конференції трудового колективу інституту.

ВИСТУПИЛИ:
- доповідач: Мікляєв О.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити норми представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту
2. Конференцію трудового колективу інститут провести 15 березня 2018року.


Голова Вченої ради ІТС                               М.Ю. Ільченко

Вчений секретар                                           Р.Л. Новогрудська​

Дата прийняття
29.01.2018
Номер протоколу
1