ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО від 26.12.16 р.

Надіслав: admin_its , дата: пт, 06/12/2019 - 00:17

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Наукові новини у сфері телекомунікацій. Асистент Курдеча В.В. доповіла про окремі публікації в журналі №12 за грудень 2016 року «Communications». Огляд включав наступну тематику: методологія SDN в енергетичній мережі Інтернет та відповідна їй архітектура SDEI; спеціалізовані інфраструктури  (AMIs), що представляють собою системи, які вимірюють, збирають і аналізують інформаційні потоки, пов’язані з розподілом і споживанням комунальних послуг, і взаємодіють з приладами обліку; спільне використання спектра і агрегації серед авторизованих вторинних користувачів (A-SUS); бездротові мережі наступного покоління, що будуть підтримувати надзвичайно високі швидкості передачі даних; бездротових локальних мереж на основі стандартів сімейства IEEE 802.11; впровадженню IoT на основі смарт-середовища (анотація виступу додається).

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:  Результати другої атестації та хід підготовки до зимової сесії. Заст. директора ІТС к.т.н., проф. Якорнов Є.А. доповів про загальні результати другої атестації, кількість не атестованих студентів (по курсам) за результатами 1-ої та 2-ої атестацій,  результати анкетування студентів. Було наведено діаграми з характеристиками якості викладання по викладачам та порівняльну таблицю рейтингу викладачі (таблиця складена за результатами анкетування). Було проаналізовано 12 зауважень до процесу викладання в ІТС наданих студентами.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц.. Трубаров І.В., к.т.н., доц. Правило В.В., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію про результати другої атестації та хід підготовки до зимової сесії прийняти до уваги.

2.  Створити постійно діючу робочу групу з метою вдосконалення процесу навчання в ІТС. До робочої групи включити представників інфо-комунікаційних компаній, викладачів ІТС та випускників ІТС. Обов’язки голови робочої групи покласти на Трубарова І.В.

3.  Першому заст. директора Правилу В.В. прослідкувати за процесом викладання зовнішніх викладачів.

4.  Відповідальним за методичну роботу на кафедрах проаналізувати НП та РНП по всіх дисциплінах та забезпечити логічні переходи між матеріалами, які викладаються в рамках різних дисциплін.

5.  Відповідальним за методичну роботу на кафедрах описати модель спеціалізації та чітко сформулювати якими навиками повинен володіти випускник ІТС.

3.  СЛУХАЛИ: Про основні результати міжнародної діяльності. Заст. директора ІТС к.т.н., доц. Трубаров І.В. прозвітував про основні досягнення у сфері міжнародних відносин ІТС у 2016 році. Доповідь охоплювала наступні тематику: спільні міжнародні структури, які діють в ІТС, міжнародні заходи проведені в 2016 р., міжнародні проекти, які виконувались на базі ІТС в 2016 р., приїзди закордонних фахівців та виїзди співробітників, студентів та аспірантів ІТС за кордон у 2016 р. Було наведено кількісні показники індексів міжнародної активності, а також плани на 2017 рік (презентація звіту додається).
 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  Схвалити результати міжнародної роботи та затвердити звіт з міжнародної робити ІТС за 2016 рік з високою оцінкою.

4. Поточні справи.

4.1. СЛУХАЛИ: Про зміни у стратегіях прийому та підготовки магістрів набору 2017 року.

ВИСТУПИЛИ:

- - перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.
 

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

4.2. СЛУХАЛИ: Пропозиція по реалізації рекомендацій методичного відділу до виконанню розділу магістерської роботи зі стартапами.

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ:

1.   Першому заст.. директора ІТС . к.т.н., доц.. Правилу В.В. ознайомитися з підходами та рекомендаціями до виконання розділу магістерської роботи зі стартапами та доповісти про результати на наступному засіданні вченої ради ІТС.

 

4.3. СЛУХАЛИ: Конкурсні справи на заміщення посади: Терновой М.Ю., Алєксєєв М.О., Максимов В.В.

ВИСТУПИЛИ:

-       перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

-     в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади доцента: Терновой М.Ю., Алєксєєв М.О., Максимов В.В.

4.4. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію наукової роботи «Система розподіленої генерації мікрогрід із застосуванням технології IoT» авторів студента гр. ТС-32 Прокопця В.А. (науковий керівник – д.т.н., проф. Глоба Л.С.) та студента гр. ДС-51м Крилова А.В. (науковий керівник –д.т.н., проф. Ямненко Ю.С.) для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році в галузі «Електроніка».

ВИСТУПИЛИ:

-     завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.

-     в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  Рекомендувати наукової роботи «Система розподіленої генерації мікрогрід із застосуванням технології IoT» авторів студента гр. ТС-32 Прокопця В.А. (науковий керівник – д.т.н., проф. Глоба Л.С.) та студента гр. ДС-51м Крилова А.В. (науковий керівник –д.т.н., проф. Ямненко Ю.С.) для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році в галузі «Електроніка».

4.5. СЛУХАЛИ: Щодо рекомендації статті «Алгоритмы обнаружения сверхширокополосных сигналов неизвестной формы» автора Цуканова О. Ф. до видання в журналі «Наукові вісті НТУУ «КПІ»».

ВИСТУПИЛИ:

- заст. директора ІТС к.т.н., доц. Трубаров І.В.

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г.

УХВАЛИЛИ:

1.  Рекомендації статті «Алгоритмы обнаружения сверхширокополосных сигналов неизвестной формы» автора Цуканова О. Ф. до видання в журналі «Наукові вісті НТУУ «КПІ»».

 

4.6. СЛУХАЛИ: Про затвердження норми представництва делегатів на конференцію трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського від ІТС, а також визначити дату проведення  конференції трудового колективу ІТС в період з 20.02 до 17.03 2017р.

 

ВИСТУПИЛИ:

- заст. директора ІТС, заступник голови профбюро ІТС Мікляєв О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

2.  Рекомендувати 10 делегатів від професорсько-викладацького складу ІТС, 2 - від допоміжного складу ІТС та 3 - від студентів ІТС на конференцію трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського

3.  Дату конференції трудового колективу ІТС визначити у робочому порядку та повідомити працівникам ІТС.

 

Голова Вченої ради ІТС                                           М.Ю. Ільченко

Вчений секретар                                                       Р.Л. Новогрудська

Дата прийняття
26.12.2016
Номер протоколу
12