ПРОТОКОЛ № 10 ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НТУУ „КПІ” від 31.10.16 р.

Надіслав: admin_its , дата: чт, 05/12/2019 - 23:48

На Вченій Раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.
Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Наукові новини у сфері телекомунікацій. Ст. викладач Авдєєнко Г.Л. доповів про окремі публікації в журналі №9 2016року «Communications». Огляд включав наступну тематику: концепція побудови майбутніх мереж стільникового зв’язку -  «3С», вирішення проблеми наявності міжстільникових завад в системах мобільного зв’язку наступних поколінь, створення повнодуплексної системи мобільного зв’язку, в якій передавальний та приймальний тракти як базової станції, так й мобільного терміналу одночасно працюють в одній й тій самій смузі радіочастот, питання повторного використання радіочастотного ресурсу в мережах стільникового зв’язку 4G за рахунок введення на базовій станції механізму вертикальної секторизації стільника.

ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Україномовні анотації статей, які розглядалися на Раді,розташувати на сайті ІТС в розділі «Новини науки».


2. СЛУХАЛИ: Проект нових правил прийому в університет у 2017 р. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів про ключові зміни Умов прийому до ВНЗ в 2017 році, а саме: максимально можливу кількість заяв для подання абітурієнтом, перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО, конкурсний бал, можливість дозарахування за державним замовленням, зарахування на 5 курс та склад робочої групи з розробки Правил прийому до НТУУ «КПІ» у 2017 році.

ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати робочій групі  з розробки Правил прийому до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2017 році включити до Правил такий пункт: «Прийом на навчання здійснювати в межах ліцензованого обсягу за спеціалізаціями, відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.»
2. Опрацювати питання стосовно поновлення роботи курсів довузівської підготовки на базі Інституту Телекомунікаційних Систем.
3. Д.т.н., проф. Уривському Л.О. продовжити роботу з представниками Радіотехнічного факультету та Факультету електроніки стосовно обговорення питання прийняття абітурієнтів до університету за спеціалізаціями.
4. Доручити першому заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правилу В.В. сформувати Положення про фонд розвитку Інституту телекомунікаційних систем та в подальшому використовувати таке положення в рамках співпраці з компаніями.


3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Програма проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня в листопаді 2016 року. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів про план заходів, які заплановані в рамках проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня в листопаді 2016 року на базі Інституту телекомунікаційних систем. До переліку компаній, що прийматимуть участь у Інформаційному телекомунікаційному тижні включено: Alcatel nokia, Huawei, Lifecell, Kyivstar, VEGA telecom.
 
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:
1. Розширити перелік компаній з якими співпрацює Інститут телекомунікаційних систем.
2. Доручити д.т.н., проф. Глобі Л.С. та к.т.н., доц. Трубарову І.В. зв’язатися з представниками компанії Майкрософт для забезпечення їх участі у Інформаційному телекомунікаційному тижні, який буде проведений на базі Інституту телекомунікаційних систем у листопаді 2016 року.
3. Доручити першому заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правилу В.В. сформувати програму проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня та направити таку програму на кафедри для ознайомлення.
4. Завідувачам кафедр забезпечити присутність студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедр на зустрічах запланованих в рамках проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня.


3.2. СЛУХАЛИ: Затвердження ДОДАТКОВОЇ ПРОГРАМИ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.12.02 –  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ аспіранта Пєшкіна Антона Михайловича (кафедра ТС).

ВИСТУПИЛИ:
- завідувач кафедри телекомунікаційних систем, д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити ДОДАТКОВУ ПРОГРАМУ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.12.02 –  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ аспіранта Пєшкіна Антона Михайловича.

 
3.3. СЛУХАЛИ: Затвердження тем наукових досліджень магістрів 1-ого курсу 2016-2018 років навчання.

ВИСТУПИЛИ:
- перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити теми наукових досліджень магістрів 1-ого курсу 2016-2018 років навчання.


3.4. СЛУХАЛИ: Про відрахування аспірантів кафедри Телекомунікацій 2-ого року навчання Синепольского Ю.В. та 1-ого року навчання Воловика А.О.

 ВИСТУПИЛИ:
- в.о. зав. кафедри телекомунікацій, к.т.н., доц. Явіся В.С.
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., к.т.н., доц. Явіся В.С.
 
УХВАЛИЛИ:
1. Відрахувати аспірантів кафедри Телекомунікацій 2-ого року навчання Синепольского Ю.В. та 1-ого року навчання Воловика А.О. з  аспірантури у зв’язку зі скрутним фінансовим становищем їх сімей.


3.5. СЛУХАЛИ: Про завершення практичних дій по конференції UkrMiCo-2016 та початок підготовки до конференції UkrMiCo-2017. Серед основних результатів проведення конференції UkrMiCo-2016 слід відзначити: 66 статей учасників конференції рекомендовано до опублікування у IEEE Digital Library, 10 – до опублікування у журналі «Information & Telecommunication Sciences».

ВИСТУПИЛИ:
- завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С., завідувач кафедри телекомунікаційних систем, д.т.н., проф. Уривський Л.О.
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., заст. директора з наукової роботи ІТС, д.т.н., проф. Кравчук С.О.

УХВАЛИЛИ:
1. Відобразити на сайті Інституту телекомунікаційних систем підсумкову інформацію про результати проведення конференції UkrMiCo-2016.
2. Підготувати збірник матеріалів конференції UkrMiCo-2016.
3. Змінити на сайті конференції UkrMiCo-2016 інформацію про адресу електронної пошти конференції стосовно UkrCon.
4. Розпочати роботи по підготовці до проведення конференції UkrMiCo  2017.
3.6. СЛУХАЛИ: Про участь студентів ІТС у розширені співпраці із компанією Huawei.

ВИСТУПИЛИ:
- акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., заст. директора ІТС, к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати шість студентів від факультету для прийняття участі в конкурсі оголошеному компанією Huawei.

Голова Вченої ради ІТС                                  М.Ю. Ільченко
Вчений секретар                                              Р.Л. Новогрудська

Дата прийняття
31.10.2016
Номер протоколу
10