ПРОТОКОЛ №4 від 31.05.2022р

Submitted byGleb Avdeyenko onпн, 06/06/2022 - 23:16

ПРОТОКОЛ №4

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 

від 31.05.2022 р.

1. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника директора НН ІТС Авдєєнка Г.Л.  про основні новації вступної кампанії на період дії правового режиму воєнного стану в 2022 році (додаток 1)

ОБГОВОРЕННЯ: акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц.. Кононова І.В.

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію про організацію вступної кампанії на період дії правового режиму воєнного стану прийняти до уваги.

 2. Активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників бакалаврату для організації їх вступу до магістратури.

2. СЛУХАЛИ: Звіт заступника директора НН ІТС з міжнародної роботи Глоби Л.С. про організацію співпраці та взаємодії між НН ІТС та Технічним університетом м. Дрезден і Анхальт Університетом Прикладних Наук. (додаток 2). Глоба Л.С. доповіла про основні результати, отримані за період воєнного стану в напрямку організації взаємодії між НН ІТС та міжнародними партнерами:

 • Подано запит на конкурс «The Philipp-Schwartz-Initiative», назва проекту «Comprehensive Energy-Efficient Approach to Workload Scheduling in Distributed Computing Environment», керівник - Prof. Siemens, Anhalt University. Результати конкурсу очікуються у кінці червня.

 • Готується до подання запит на конкурс за програмою «PROGRAMME FRAMEWORK Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis (2022)», фінансова підтримка організації DAAD, дедлайн подачі запитів - 20 червня. Від ТУ Дрезден у проекті прийматимуть участь проф. Assman, проф. Schill, проф. Fetzer. Проект, що подається на конкурс, пов'язаний з організацією цифрового простору для викладання матеріалів навчальних дисциплін з метою організації якісного доступу до них студентам на час воєнного стану. На поточному етапі йде підготовка запиту проекту. Підготовлено список дисциплін НН ІТС, які плануються до викладання, та їх короткий опис. Всього 20 навчальних дисциплін. Такі дисципліни є гармонізованими з дисциплінами, що викладаються у ТУ Дрезден за спеціальностями «» та «». Проект передбачає надання грантів викладачам та студентам.

 • Відбулося перепідписання договору про подвійну магістратуру. Зміни відбулися у складі представників ТУ Дрезден, на поточний момент куратором програми подвійної магістратури від ТУ Дрезден є професор Фетцер, від КПІ ім. Ігоря Сікорського -  професор Глоба Л.С. та професор Скулиш М.А. На поточний момент останній варіант договору знаходиться на розгляді в Міжнародному відділі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 • Розглядається можливість подачі запитів за двома конкурсами «A HUMAN-CENTRED AND ETHICAL DEVELOPMENT OF DIGITAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 2022 (HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02)» та «ALLEA». Пропозиції надійшли від закордонних колег-науковців з Норвегії та Польщі. На поточний момент відбувається огляд документів, які необхідні до подачі.

 • Завершено роботу з забезпечення студентів НН ІТС, які на поточний момент перебувають у Анхальт Університеті Прикладних Наук стипендіями. Стипендії отримають 4 студенти, які планують з жовтня вступати до ТУ Дрезден на навчання за програмою подвійної магістратури: Мисько Наталя, Поливана Вікторія, Нсер Анжела, Бутько Інна.

 

ОБГОВОРЕННЯ: акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., к.т.н., доц.. Кононова І.В., студ. Лісовський К.

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Активізувати подачу запитів НПП НН ІТС за міжнародними конкурсами проектів.

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Заступник директора НН ІТС з навчально-виховної роботи Кононова І.В. презентувала інформацію про результати проведення сесії на 4 курсі бакалаврату та підготовку до проведення сесії на інших курсах (додаток 3).

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

 

3.2 СЛУХАЛИ: Інформацію завідувачів кафедр НН ІТС про рекомендацію до вступу в аспірантуру на 2022. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 • Рекомендувати до вступу в аспірантуру очної форми навчання Кирилюка В.А. зі спеціальності  172 Телекомунікації та радіотехніка та призначити науковим керівником к.т.н., доцента Живкова О.П.

 • Рекомендувати до вступу в аспірантуру очної денної форми навчання Корнієнка А.А. зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка та призначити науковим та призначити науковим керівником д.т.н., професора Уривського Л.О.

 • Рекомендувати до вступу в аспірантуру очної денної форми навчання Ляшенка А.В зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка та призначити науковим та призначити науковим керівником к.т.н., доцента Новогрудську Р.Л.

 • Рекомендувати до вступу в аспірантуру очної форми навчання Підпалого О.І. зі спеціальності  172 Телекомунікації та радіотехніка та призначити науковим керівником професора Романова О.І.

 • Рекомендувати до вступу в аспірантуру очної денної форми навчання Тихонова М.В. зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка та призначити науковим керівником д.т.н., професора Могилевича Д.І.

 • Рекомендувати до вступу в аспірантуру очної форми навчання Хміля Р.В. зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка та призначити науковим керівником д.т.н., професора Могилевича Д.І.

 

3.3 СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря журналу Мошинську А.В. про стан готовності номеру № 1-2022 журналу "Information and Telecommunication Sciences" до публікації.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати включити до порядку денного засідання Вченої ради такий пункт: "Про рекомендацію до друку № 1-2022 журналу "Information and Telecommunication Sciences".        

 

3.4 СЛУХАЛИ: Про подовження академічної відпустки аспіранту четвертого року навчання Вересу Леоніду Анатолієвичу.

УХВАЛИЛИ: подовжити академічну відпустку Вересу Л.А. з 01.06.2022 по 31.05.2023 у зв'язку з запровадженням правового режиму военного стану.

 

3.5 СЛУХАЛИ: Про підсумки конференції студентів університету від 28.05.2022 — огляд з боку НН ІТС. Про підсумки та перспективу роботи студентського контингенту НН ІТС у зв'язку з заміною в.о. голови СР НН ІТС (додаток 4).

 

ОБГОВОРЕННЯ: акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., к.т.н., доц.. Кононова І.В., д.т.н., проф. Скулиш М.А.

УХВАЛИЛИ: 

 • Інформацію прийняти до відома.

 • Оголосити подяку в.о. голови студ. Ради НН ІТС Костянтину Лісовському за вагомий внесок у виховний процес студентів, активізацію їх наукової та навчальної діяльності, взаємодію з адміністрацією інституту.

 

Голова Вченої ради НН ІТС                                         Михайло ІЛЬЧЕНКО

 

Вчений секретар НН ІТС                                             Ріна НОВОГРУДСЬКА

 

Дата прийняття
31.05.2022
Номер протоколу
4