Протокол №3 від 26.04.2022

Submitted byGleb Avdeyenko onср, 04/05/2022 - 22:04

ПРОТОКОЛ №3

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 26.04.2022 р.

 

1. СЛУХАЛИ.

Заслухано звіт заступника директора НН ІТС з наукової роботи Кравчука С.О.  про підсумки наукової діяльності за 2021р (додаток 1). Висвітлено питання стосовно: основних результатів наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами, формування та виконання наукової тематики, результатів досліджень у наукових виданнях університету, публікаційної активності учених, інноваційних розробок та інноваційної діяльності, забезпечення наукових досліджень і підготовки кадрів, наукової та творчої діяльності молоді, кадрового забезпечення наукової діяльності, наукової школи і наукових груп НН ІТС, захистів дисертацій та діяльності спецрад.

Додаток №1  "Результати наукової та інноваційної діяльності"

Представлено першим заступником директора НН ІТС Авдєєнко Г.Л.  рішення міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи телекомунікацій 2022» (додаток 2).

Додаток №2 "Рішення МНТК "Перспективи телекомунікацій- 2022""

Інформацію про різноманітні програми міжнародної наукової співпраці (додаток 3) які є доступними для подання запитів українськими вченими представлено заступником директора НН ІТС з міжнародної діяльності Глоба Л.С.

Додаток №3 "Програми міжнародної наукової співпраці із врахуванням поточної ситуації в Україні"

ОБГОВОРЕННЯ: д.т.н., проф. Уривський., акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Скулиш М.А., к.т.н., доц. Осипчук С.О., к.т.н., доц. Новогрудська Р.Л.

УХВАЛИЛИ.

Інформацію про підсумки наукової діяльності за 2021р схвалено, а Звіт заступника директора НН ІТС з наукової роботи Кравчука С.О. про наукову діяльність у 2021р. затверджено.

Затверджено рішення конференції міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи телекомунікацій 2022».

Інформацію про програми міжнародної наукової співпраці прийнято до уваги.

За результатами виступів та обговорення наукової діяльності НН ІТС РЕКОМЕНДОВАНО:

Інформацію про проведення ХVІ МНТК ПТ-2022 (програму, збірник матеріалів, рішення) розмістити на сайтах конференції. Відзначити подякою усіх організаторів проведення конференції. Наступну ХVІІ МНТК ПТ-2023 провести в квітні 2023 р.

Активно інтегрувати науково-інноваційну діяльність в освітній процес. При цьому забезпечити адекватний рівень нових знань і наукового змісту дисертацій аспірантів. Продовжити залучання активного студентства ІТС до наукової роботи та підготовки до вступу в аспірантуру.

Активізувати спільну роботу наукових груп і рад Комплексних програм університету з Інноваційною екосистемою "Sikorsky Challenge КПІ". Забезпечити проведення низки заходів в межах наступного конкурсу інноваційних проєктів “Sikorsky Challenge”, зокрема з оборонних технологій спільно з ДК "Укроборонпром" та іншими учасниками інноваційної екосистеми.

Активізувати роботу з проєктно-грантової діяльності НН ІТС. Зокрема, продовжити спілкування з НПП, які перебувають за кордоном. Їм рекомендовано налагоджувати проєктні відносини з університетами та лабораторіями, з якими вони контактують. Особливу увагу звернути до можливої участі науковців ІТС в міжнародних програмах 4-х категорій: Ініціатива Європейської комісії ‘Horizon4Ukraine’, Програма НАТО “Наука заради миру та безпеки”, Альянси секторальної співпраці для розвитку навичок (Erasmus+), Hop On Facility - Приєднання до проектів (Horizon Europe).

Секретарю Вченої ради НН ІТС Новогрудській Р.Л. розіслати інформацію про програми міжнародної наукової співпраці членам вченої ради НН ІТС та НПП НН ІТС

Керівникам наукових груп до 10.05.2022 подати секретарю Вченої ради НН ІТС відомості про участь своїх наукових груп у підготовці запитів на обраний конкурс за міжнародними програмами.

Науковцям ІТС пріоритетно публікувати свої наукові праці в наукових виданнях чи матеріалах конференцій, що індексуються науко метричними базами Scopus чи Web of Science, переважно квартилів Q1 та Q2; а також всіляко розширювати власні наукові контакти із закордонними колегами щодо проведення спільних досліджень та опублікування їх результатів у міжнародних наукових виданнях, що індексуються в провідних світових наукометричних базах.

2. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови студентської ради НН ІТС Лісовського К. про результати діяльності студентської ради та студентського активу НН ІТС під час військового стану. Основна діяльність студентів була орієнтована на вирішення наступних питань (додаток 4):

  • волонтерська робота: участь у муніципальній варті та ТрО, закупівля виробів військового та медичного призначення; логістика та гуманітарна допомога; «прихисток» для переселенців; здобуття та використання навичок тактичної медицини та першої долікарської допомоги; донорство крові та компонентів;
  • наукова робота: підготовка наукових статей та доповідей конференцій, прокладання та налаштування Інтернету у сховищах гуртожитків (студентське конструкторське бюро), реалізація ddos атак на ворожі ресурси, перехоплення та «забивання» ефіру, налаштування зв’язку через мережу Starlink;
  • «дипломатичний» фронт - перемовини та листування зі студентськими організаціями російських ЗВО, а також ЗВО на тимчасово окупованій тер-рії АР Крим, Україна;
  • фінансова допомога – збір коштів на підтримку ТрО та збройних сил України;
  • звітність перед студентством: щоденний новинний дайджест або тезові новини; підсумкові ефіри з подальшим тезуванням у текстовому вигляді; допомога та роз’яснення офіційних документів, наказів, розпоряджень; координація зі студентами, які поїхали за кордон, допомога з логістикою та пошуком необхідної інформації.
  • оновлення студентських ресурсів: сайт студентської ради, телеграм канал, та інші.

Додаток №4 "62 ДНІ ГЕРОЇЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ УКРАЇНИ РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ ОЧИМА СТУДРАДИ НН ІТС"

ОБГОВОРЕННЯ:

д.т.н., проф. Ільченко М.Ю. відмітив, що наш інститут може пишатися студентами-активістами та надзвичайно важливою роботою, яку вони виконують в такий складний час;

к.т.н., доц. Новогрудська Р.Л. висловила слова вдячності студентами, за ту роботу яку вони виконують, і зауважила, що заступник голови студентської ради НН ІТС Костянтин Лісовський дійсно щодня викладає в свій телеграм канал велику кількість корисної для студентів інформації яка стосується різних тематик. Серед них є і волонтерство, і наукова робота і навчальна діяльність, і звіти по виконаній роботі. Вона відмітила, що робота, яку виконували студенти протягом останніх двох місяців просто вражає;

к.т.н., проф. Якорнов Є.А. вказав, що цей складний час Лісовський Костянтин дуже вдало проявив свої активістські та організаторські якості, що є надто важливим;

д.т.н., проф.. Лисенко О.І. підкреслив, що наші студенти проявили «переможну силу патріотизму», і саме така сила рухає нашу країну до перемоги;

д.т.н., с.н.с. Скулиш М.А. зауважила, що дуже приємно, що у ІТСівського студентства є такий лідер як Лісовський Костянтин, який в своїх діях задає рівень на який можуть рівнятися усі інші студенти;

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Виразити подяку студентській раді та усім активістам ІТС за активну громадянську позицію та усю виконувану ними роботу протягом військового стану у нашій країні.

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Інформацію д.т.н., проф. Уривського Л.О. стосовно програм вступних іспитів для аспірантів на 2022 рік.

УХВАЛИЛИ: Затвердити програми вступних іспитів для аспірантів на 2022 рік.

    1. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника директора НН ІТС Правили В.В. про порядок нарахувань додаткових балів за творчі досягнення при вступі в магістратуру (додаток 5).

ОБГОВОРЕННЯ: д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Кононова І.В., акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок нарахування додаткових балів за творчі досягнення при вступі в магістратуру .

 

Голова Вченої ради ІТС                                         Михайло ІЛЬЧЕНКО

 

Вчений секретар ІТС                                             Ріна НОВОГРУДСЬКА

Дата прийняття
26.04.2022
Номер протоколу
3