НДІ телекомунікацій

Про
НДІ ТК

Визнання досягнень

Наукові дослідження і розробки

Інноваційна діяльність

Наукові публікації

КОНФЕРЕНЦІЇ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Науково-дослідний інститут телекомунікацій є korpus 30основним структурним  підрозділом Науково-дослідної  частини (НДЧ)  КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Головними напрямками діяльності науково-дослідного інституту є:

 −  виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням держави з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців;                               

 −  виконання  науково - дослідних та  дослідно-конструкторських  робіт  згідно із замовленнями державних підприємств та підприємств інших форм власності;

 − інноваційна діяльність, інженерна  реалізація  науково-дослідних  розробок інституту в різних галузях промисловості з урахуванням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;

−  впровадження науково - технічних  розробок, у тому числі  через Науковий  парк «Київська  політехніка»  випуск малих серій розроблених  виробів, із  застосуванням сучасних форм організації цих заходів, а також здійсненнями авторського нагляду за використанням науково-технічних розробок;

 −  участь у підготовці та перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої  кваліфікації, насамперед у рамках  Інституту телекомунікаційних  систем університету,як його базового наукового середовища; 

 −  міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів із закордонними партнерами ;

 −  виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції НДІ.

 

 Основними завданнями НДІ є проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному  взаємозв’язку з підготовкою фахівців. У плануванні своєї науково-дослідної роботи інститут спирається на:

−  пріоритетні  напрями  розвитку  науки і  техніки, що  визначаються  Верховною Радою України, Міністерством освіти і науки;

−  державні та галузеві науково-технічні програми;

−  актуальні проблеми інженерної практики, що визначаються самостійно або через замовників.

Науковий керівник НДІ ТК – Ільченко Михайло Юхимович, Ilchenko MY
академік НАН України, д.т.н., проф., тричі лауреат Державних премій в галузі науки і техніки УРСР (1983), СРСР (1989) і України (2004), лауреат премії імені С.О. Лебедева НАН України (2000), лауреат премії ТУУ "КПІ" ім.Сікорського  (1999), заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордену «За заслуги» II ступеня, Почесний зв’язківець України, член ряду міжнародних академій і наукових організацій, в тому числі Почесний член Інституту інженерів з електротехніки та електроніки США.

 

Директор НДІ телекомунікаційНовогрудська Рина Леонідівна, к.т.н., доц. кафедри інформаційних технологій в телекомунікаціях НН ІТС   КПІ ім. Ігоря Сікорського, заступник директора НН ІТС з наукової роботи.

Контакти:

Адреса: 03056, м.Київ-56, провулок   Gooogl karta 30

Індустріальний, 2, НДІ телекомунікацій.

Переглянути карту.

Телефон: +380 (44) 204-83-13

Сайт: http://its.kpi.ua/nditk 

E-mail: rinan@ukr.net